Sağlık personeline ücret müjdesi!

Yorum yaz Haber - Sağlık personeline ücret müjdesi!

Sağlık personelinin nöbet ücretleri 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesinde düzenlenmiştir.

sağlık-personeli

Ek 33. maddede yer alan düzenlemeye göre,

1- Haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele nöbet ücreti verilmektedir.

2- İzin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenmektedir.

3- Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenmektedir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

5- Nöbet ücreti, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

6- İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.

Eski Gösterge Yeni Gösterge Her bir nöbet saati için artış miktarı Aylık en çok miktarlar (130 saat üzerinden)
a) Eğitim görevlisi(1), başasistan, uzman tabip 100 150 7,93 TL’den 11,90’a yükseldi.
b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 90 135 7,14 TL’den 10,71’e yükseldi.
c) Diş tabibi ve eczacılar 80 120 6,35 TL’den 9,52’ye yükseldi.
ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli 60 90 4,76 TL’den 7,14’e yükseldi.
d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 50 75 3,97 TL’den 5,95’e yükseldi.
e) Diğer personel 35 55 2,78 TL’den 4,36’ya yükseldi.

Bu düzenleme, 6639 sayılı Kanunun, 15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte, 15 Nisan itibariyle yürürlüğe girmiştir.memur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2017, memur alımı 2017, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.