PTT personel alımı haberi hakkında açıklama

Yorum yaz Personel Alım Haberleri - PTT personel alımı haberi hakkında açıklama

PTT ayrıca haberde yer alan sayılarda bir personel alımı yapılmayacağını ifade etti. Daha önce yaptığımız açıklamada da ifade ettiğimiz üzere, PTT gelen çok sayıda bilgi talebinden dolayı, personel alımını gizli yürütmektedir. Ancak gönderilen açıklamadan, 2015 yılında bir personel alımı planlandığı görülmektedir. PTT sadece sayıya itiraz etmektedir.

İşte o açıklama…

04/01/2015 tarihinde internet adresinizde yayımlanan “PTT’NİN BÜYÜK ALIMI GELİYOR” başlıklı haberiniz ile ilgili olarak ve Şirketimiz hakkında kamu oyunda yanlış değerlendirmelerin ortaya çıkmamasını teminen aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Şirketimiz Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdürmekte iken, 23/05/2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak yapılandırılmış olup, faaliyetini Anonim Şirket olarak sürdürmektedir.

6475 sayılı Posta Hizmetleri kanunun 27. maddesinin birinci fıkrasında PTT personelinin 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edileceği ve ikinci fıkrasında bu sözleşmeli personelin Kamu Personeli Seçme Sınavına katılanlar arasından seçileceği belirtilmiştir.

04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında ihtiyaç ve pozisyon durumuna göre personel alımının KPSS’ye katılmış ve Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olanlar arasından yapılacağı belirtilmiştir. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esaslarımıza göre alınacak personel için sözlü sınav yapılmasını teminen Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında en az beş üyeden oluşan Sınav Kurulu oluşturulmakta ve sözlü sınava ilişkin işlemler Sınav Kurulunca yürütülmektedir.

Bugüne kadar yapılan sözlü sınavlarda KPSS puan sırası esas alınarak ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılmış, sözlü sınav soruları, aday sayısından az olmamak üzere kapalı, mühürlü ve numaralandırılmış zarflar içerisine konulmuş, soru zarfları ise sözlü sınavın yapıldığı salona masa üzerine yerleştirilmiş ve sözlü sınava alınan aday bu zarflar arasından birini seçmek suretiyle kendisini tanıttıktan sonra seçtiği zarftaki soruları cevaplamıştır. Ayrıca adaya düşünmesi için gerekli süre de tanınmıştır. Sözlü sınavda adayların özgüveni, muhakeme gücü, zeka, kavrama hızı, ifade yeteneği, hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri ile genel kültür bilgisi de göz önünde tutulmuştur.

Sınav notu KPSS puanı ile sözlü sınav notu ortalamasından oluşmaktadır.

Bugüne kadar Şirketimizce yapılan sözlü sınavlara katılan adaylardan sözlü sınavlara ilişkin olarak herhangi bir yakınma alınmamış olup, internet sayfanızda yer alan torpil ile alım yapılacağına ilişkin iddialar ise tamamen mesnetsiz ve sui-zan içeren ifadeler olması nedeniyle kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, internet sayfanızda yer alan personel alımına ilişkin rakamlar gerçek olmayıp, 2015 yılı içerisinde haberinizde yer alan sayılarda personel alımı yapılmasına ilişkin bir planlama bulunmamaktadır.

Bilginizi, Şirketimiz hakkında kamu oyunda yanlış değerlendirmelerin ortaya çıkmamasını teminen açıklamamızın internet sayfanızda yayımlanması hususunu rica ederiz.


memur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2016, memur alımı 2016, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.