KOSGEB Personel Alım İlanı

Yorum yaz Personel Alımları - KOSGEB Personel Alım İlanı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 59 personel alımı yapacak.

kosgeb

KOSGEB PERSONEL ALIM İLANI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Merkez ve Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 59 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

Aranan Şartlar

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB’de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) KPSS sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinde, 2013 veya 2014 yıllarında asgari 70 (yetmiş) puan almak,

9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Kimya, Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP57 puan türünden asgari puanı almış olmak,

c. KUY03 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

d. KUY04 Referans Kodu için İletişim Fakültelerinden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

e. KUY05 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin Kamu Yönetimi bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP47 puan türünden asgari puanı almış olmak,

f. KUY06 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümünden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

g. KUY07 Referans kodu için Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP8 puan türünden asgari puanı almış olmak,

h. KUY08 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler bölümünden yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP88 puan türünden asgari puanı almış olmak,

Ön Başvuru

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

10) Başvurusunu 15 Haziran 2015 tarihinde saat 09:00’dan 26 Haziran 2015 günü saat 17:00’e kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bir bilgilendirme postası atılacaktır.

11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

12) Başvurular T.C. Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır.

13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda yapılacaktır.

14) Müracaatlar aşağıda belirtilen pozisyonlara yapılacaktır;

Referans Kodu Birim Pozisyon Sayısı
KUY01 Ağrı Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü 4
İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2
İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2
İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü 3
Kastamonu Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Kırıkkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Konya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Sivas Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Şanlıurfa Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Van Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
KUY02 Adana Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Afyonkarahisar Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2
Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2
Aydın Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Bolu Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Çankırı Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Düzce Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Giresun Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Gümüşhane Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Hatay Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Isparta Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü 3
İstanbul Haliç Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
İstanbul İkitelli Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2
İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Kars Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Kırklareli Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Manisa Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Muğla Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Nevşehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Tekirdağ Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Van Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
Yalova Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1
KUY03 Ankara/Başkanlık 1
KUY04 Ankara/Başkanlık 2
KUY05 Ankara/Başkanlık 1
KUY06 Ankara/Başkanlık 1
KUY07 Ankara/Başkanlık 1
KUY08 Ankara/Başkanlık 2

Sözlü Sınava Katılma Şartları

Başvurusunu Yapan Adaylardan;

1) Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2) Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

3) Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulunduracaktır. Formu eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.memur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2017, memur alımı 2017, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.