İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

Yorum (1) Sözleşmeli personel alımları - İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 15 sağlık personeli, 31 hemşire, 2 laborant alacak.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

İstanbul-Üniversitesi-Sözleşmeli-Sağlık-Personeli-Alımı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN ADET BÜTÇE ARANILAN NİTELİKLER NİTELİK

KODU

SAĞLIK TEKNİKERİ 11 Döner Sermaye Bütçesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Önlisans Programından mezun olmak ST1
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Döner Sermaye Bütçesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil ve İlk Yardım Bölümünden mezun olmak ST2
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 Döner Sermaye Bütçesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Bölümü mezunu olup, MR ve BT görüntüleme özellikle Kardiak MR Anjio, Kardiak BT Anjio ve Perfüzyon BT konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak. Belirtilen çekim tekniklerinin Post- Process işlemlerini yapabiliyor olmak. 128 kanal ve 16 kanal BT cihazları kullandığını belgelendirmek. Erkek adaylarda askerliği tamamlamış olmak. ST3
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 Döner Sermaye Bütçesi Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunu olup, Sağlık Bakanlığı onaylı Göz Bankası Teknisyeni Sertifikasına sahip olmak D1
HEMŞİRE

HEMŞİRE

13

18

Özel Bütçe Döner Sermaye Bütçesi Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

2014 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak.

H1
LABORANT 1 Döner Sermaye Bütçesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunu olmak L1
LABORANT 1 Döner Sermaye Bütçesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunu olup, patoloji laboratuvarında en 1 yıl deneyimli olduğunu belgelemek L2
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 2 Döner Sermaye Bütçesi En az Sağlık Meslek Lisesi Mezunu olup, Sağlık Bakanlığı onaylı Perfüzyonistlik yetki belgesine sahip olmak D2

ARANILAN ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4-Başvuracak adayların Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve Lisans mezunları için 2014 KPSS-P3 puan türünden 55 ve üzere puanı; Önlisans mezunları için 2014 KPSS-P93 puanı esas alınacaktır.

5-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır

İSTENİLEN BELGELER:

-Fotoğraflı Başvuru formu

-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

-Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi

-KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tradresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

*Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.memur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2017, memur alımı 2017, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı yazısına yapılan yorumlar
  1. Yusuf dedi ki:

    Alımlar nezaman. tarihi yazmıyor da