İŞKUR üzerinden 120 bin kişiye kadro!

Yorum (353) Personel Alım Haberleri - İŞKUR üzerinden 120 bin kişiye kadro!

Gümrük ve Ticaret bakanı Nurettin Canikli, “Doğrudan İŞKUR üzerinden 120 bin kadroyu devreye sokuyoruz” dedi. Peki İŞKUR işçilerine kadro var mı?

 işkur tyçp kadro

Gümrük ve Ticaret bakanı Nurettin Canikli, kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet’in konuğu oldu. Ekonomiyle ilgili çok önemli bilgiler verdi.

120 BİN YENİ İSTİHDAM

Doğrudan İŞKUR üzerinden 120 bin kadroyu devreye sokuyoruz. Birkaç hafta içeresinde çalışmalar başlayacak ve işe alımlar bitmiş olacak. Hemen ekonomiye ve işsizlik rakamlarına yansıyacak.

120 bin kişinin özelliği gelir düzeyi düşük insanlar ve bunlar da gelirlerini harcayacaklar ve ekonomiye katılım sağlanmış olacak.

1,5 MİLYON İSTİHDAM

Türkiye ekonomisi 2014 yılında, kötü denen bir dönemde 1,5 milyon istihdam ve yeni iş alanları oluşturdu diyen Bakan Canikli, bir ekonomi için en zor konulardan bir tanesi iş alanları oluşturmak İstihdam oluşturmak. Avrupa 1,5 milyonluk istihdamı 5 yılda oluşturamaz” dedi.

YENİ İSTİHDAM PAKETİ

Özel yatırımlara önem verdiklerini ifade eden bakan Canikli,” yatırımların durmaması gerekiyor sürekliliğin sağlanması gerekiyor. Kamu gerekli yatırımları yapıyor ama büyümenin motoru özel sektördür. Bunları da teşvik etmek gerekiyor. Alınan kararların önemli bir bölümü de özel sektöre yönelik. Yani yatırımcının yatırım maliyetlerini azaltıyoruz.

İŞSİZLİK NEDEN YÜKSEK?

İşsizliğin yüksek olmasının nedenlerini de açıklayan gümrük ve ticaret bakanı Nurettin Canikli işgücüne katılım oranının sürekli yükselmesine dikkat çekti.” 2002 de işgücüne katılım oranı yüzde 44 civarındaydı şu anda yüzde 55 civarında bunun anlamı şu; toplumun büyük kısmı işgücü piyasasına talep olarak girmiyordu iş aramıyordu, çalışmıyordu, çalışmak istemiyordu o nedenle toplam istihdam oranı yüzde 44’tü. Kadınlar ve gençler iş gücüne katılımı artması bu oranları yüzde 55’e çıkardı.

İŞKUR işçilerine kadro var mı?

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında yeni bir istihdam rejimi hızla kurumsallaşıyor. ‘İşsizlikle ve yoksullukla mücadelede etkili bir mücadele aracı olma’ söylemiyle yerleşik bir istihdam biçimi olarak hızla yaygınlaşıyor.

Kısa süreli çalışma programları 2005’te hazırlanmış, ancak yoğun olarak uygulanması 2009’da gerçekleşmeye başlamıştı. Program kapsamında 2005-2008 arasında sadece 268 kişi çalıştırılırken, 2009’da kasım ayına kadar adeta bir patlama yaşanmış kısa dönemli (6 aya kadar) geçici istihdam edilen kişi sayısı 168 bin 503 kişiyi buldu. Şu an kamuda 350 bin civarında kadrolu işçi varken TYÇP kapsamındaki işçi sayısı 100 bine dayanmış durumda. Tablo gösteriyor ki, kamuda kadrolu işçilerin yaklaşık üçte biri kadar kişi, sürekliliği olan işlerde, ama “toplum yararı” adına geçici olarak çalıştırılıyor.

YÖNETMELİK BAŞKA, UYGULAMA BAŞKA

TYPÇ’nin amacı, kendi yönetmeliğinin 62. maddesinde şöyle belirlenmiş: İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak.”

Yönetmelikte tanımlamaya göre, “işsizlere yardım etmek için ihtiyaç olmayan işler yaratılıyor” olması gerekir. Oysa Nimet Çubukçu, Milli Eğitim Bakanı iken gönderdiği genelgede “iş gücü ihtiyacını karşılamak” üzere proje hazırlanmasını istemekteydi. Bu bakanın dil sürçmesi değildi elbette.

İlk uygulama döneminde, okulların temizlenmesine yönelik programlarda istihdam edilecek personelin, kesinlikle programa konu olan alandaki okulun personel açığını kapatmaya yönelik olmaması ve büro hizmetlerinde çalıştırılmaması gerektiği; aksi takdirde, programların derhal iptal edileceği açıkça belirtilmişti. (Türkiye İş Kurumu, 2009, s.32).

Ancak, TYÇP kapsamında istihdam edilenlerin büro hizmetlerinde kesinlikle çalıştırılamayacağı hükmü, 2011 yılında yapılan bir değişiklikle, Kurumun işlemler el kitabından çıkartıldı.

NE BECERİSİ, NE YARDIMI?

Çünkü gerçek amaç bakanın dile getirdiği gibi; iş gücü ihtiyacını ucuz, güvencesiz şekilde karşılamak.

Toplum yararına çalışmanın harcanan emek gücünün karşılığı sadece asgari ücret. Günde 7.5 ya da 9 saat çalışan işçiden bu çalışma süresi dışında iş araması bekleniyor, bu konuda işçilere yardım edildiği iddia ediliyor. Peki, işçi bu kadar süre çalıştıktan sonra ne zaman, nerede iş arayacak?

Oysa iş zaten mevcut. Yapılması gereken işçinin yaptığı işe kadrolu olarak alınması. Bu proje kapsamında geçici istihdam edilen Van depremzedelerinin talebi tam da budur. Yapılan işler: Çevre düzenlenmesi, ağaçlandırma, cami bakım ve temizliği, okullarda hademelik. Bu işlere bakıldığında herhangi bir mesleki beceri kazandırıldığını söylemek imkansız.

İŞSİZLİK Mİ BAĞLILIK MI?

Tartışma konularından biri de çalışacak işçilerin seçilme yöntemi. Yönetmelikte iki yöntem belirlenmiş. Birincisi, noter kurası yöntemi. İkincisi liste (Başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi. Bu yöntemlerle işe alınacakların oranları ise şöyle; yüzde 80 noter kurası, yüzde 20 liste yöntemi.

Mülakat yönteminde işsizlik kriterinden önce AKP’ye bağlılık kriterinin öne çıktığını tahmin etmek hiç de zor değil. Diyarbakır Haber sitesinin şu haberi her şeyi özetler nitelikte: “Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde İŞKUR’un işe aldığı 120 kişi korucu çocukları, AKP İlçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları yöneticilerinin ailelerinden oluşuyor.”

ASGARİ ÜCRET DAHİ ALAMIYORLAR

Program genelgesine göre işçi ayda 30 gün, haftada 45 saat çalıştığı takdirde net asgari ücreti hak edebiliyor. Bu ücret, İşsizlik Fonu’ndan ödeniyor. Devlet, bu ücretten gelir vergisi de alıyor. Ancak ‘kısmi çalışma’ adı altında esnek çalışma uygulandığı için çalıştığı gün kadar ücret alabiliyor. Geçerli bir mazeretle dahi olsa bir gün işe gitmediğinde, haftalık tatili hak etmediği için ücretini 28 gün üzerinden alıyor. Oysa 31 gün çeken aylarda ücret 30 gün üzerinden ödeniyor. Sonuçta işçi kısmi çalışma durumunda ve izin kullandığı takdirde asgari ücret bile alamıyor.

İŞ KANUNU’NDAN FAYDALANAMIYORLAR

* Programa göre, İŞKUR’a kayıtlı işçiler asgari ücret karşılığında dokuz aylığına okullar, belediyeler, Diyanet, Orman Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında istihdam ediliyor.

* Program kapsamında işe başlayan işçilere bir taahhütname imzalatılıyor. Burada yer alan bir maddeye göre “TYÇP, herhangi bir kamu kurumunda geçici veya daimi surette işçi statüsü kazandırmaz ve Türkiye İş Kurumu, TYÇP kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz. ” denilerek yasa devre dışı bırakılıyor.

* İşçi sayılmadıkları için de İş Kanunu’ndan doğan hiçbir hakka sahip değiller: Yıllık izin, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, sendikaya üye olma hakkı, sosyal yardımlar…

* Yaygınlaştıkça daha önce taşeron aracılığı ile yapılan işler artık bu program kapsamında çalışan işçilere yaptırılıyor. Çünkü programın finansmanı İşsizlik Sigortası’ndan sağlandığından işveren olan kamu kuruluşuna hiçbir maliyet yüklemiyor.

* Normalde İŞKUR, kendisinden işçi isteyenden “çalışma koşulları itibarı ile iş yasalarında belirlenmiş hükümlere uygunluk” (En az asgari ücret verilmesi, günlük ve haftalık çalışma süresinin aşılmaması, fazla çalışma ücreti, yıllık izin vb.) sağlamasını ister. TYPÇ’de ise bu şartların hiç birine uyulmamaktadır.

İZİN HAKKI YOK EDİLİYOR

TYÇP bünyesinde çalıştırılan işçiler, en fazla 9 ay çalışabildikleri için yıllık izin, kıdem tazminatı gibi haklardan faydalanamıyorlar. Oysa 9 ayın sonunda aynı işçi ara vererek aynı işyerinde çalıştırılabiliyor ya da yeni bir işçi hiç boşluk oluşmadan işe devam edebiliyor. Yani işte devamlık sürerken işçi değiştirilerek hakların oluşması engelleniyor.

Program genelgesine göre işçi, çalıştığı sürenin yirmi de biri kadar izin hakkına sahip. Dokuz ay düzenli çalışan bir işçi için 14 gün ücretsiz, 14 gün mazerete bağlı ücretli izin öngörülüyor. Ücretli izinler “Sağlık sorunları, evlenme, doğum, birinci derecede yakınların vefatı gibi mücbir nedenleri belgelemek şartıyla” kullanılabiliyor. Buna göre 15 gün çalışan bir işçi, örneğin babası öldüğünde, 20 günü tamamlamadığı için izin hakkına sahip değil. Dokuz ay içinde işçinin en fazla 14 gün hastalanma hakkı var; 15 güne çıkarsa iş akdi feshedilebilir. Ayrıca ücretsiz izin hakkı, ‘onay’ adı altında çalıştığı kurumun insafına bırakılmış durumda.

İŞTEN ATMAK KOLAY AYRILMAK ZOR

İşçilere imzalatılan taahhütnamede şunlar yazılı: “Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler ile yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.” Mazeretler ise; deprem, sel baskını, yangın, SGK’li bir işe girmek, tutukluluk /hükümlülük, sağlık raporu ile belgelenen ve mazeretli iznini aşan hastalık olarak sayılıyor. İşçi bir gün işe gelmezse ya da işyerinde şikayet edilirse iş akdi feshediliyor. Ancak kendisi istediği zaman işten ayrılamıyor. Ayrılırsa iki yıl İŞKUR programlarından yararlanamama yaptırımına maruz kalıyor.

4/C NEDİR?

4/C, özelleştirilen kamu kuruluşlarında daimi kadroda çalışırken, kurumu alan firma tarafından işten atılanların işçilerin kamu kurumlarında farklı işlerde çalıştırılmak üzere 657 sayılı yasaya konulmuş bir maddedir. Bu madde gereği 4/C statüsündeki çalışanla her yıl sözleşme imzalanır ve bir kamu kuruluşunda en fazla 11 ay çalışabilir. Ücretleri asgari ücret seviyesindedir.memur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2017, memur alımı 2017, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.
İŞKUR üzerinden 120 bin kişiye kadro! yazısına yapılan yorumlar
 1. esmeray dedi ki:

  Bir Allah ın kulunun iş kur dan yerleştiğini bu yaşıma kadar görmedim bu gerçek haber mi hadi görelim sanırım dünyanın sonu geldi.

  • Tabiki de değil sadece 120 bin kadroyu yani ihtiyaç duyulan kadrolar doluyor. dedi ki:

   Eda

   • tuncer dedi ki:

    arkadaslar kadrolu çalısmak istersen sınava girersin engellilerde sınavsız kuraya katılırlar işmi çıkanların kadrolu olur bu sınav ve kuranın dısında kadrolu çalısmak için çözüm yoktur bu kamuda kadrolu ve hizmetli alımı ösym yapar işkur yapamaz

  • ebru koç dedi ki:

   7 aydır bır okulda çalışıyorum 2 ay sonra çıkacam sonra allah aşkına biri sesimizi doysun yeter evet işkur elemanıyım ama insanım bakmak zorunda olduğum iki kız evladım var

  • Fatıh dedi ki:

   Kırıkkale orman işletme müdürlüğünde typ programı kapsamında 500 kişi işe alındık 9 ay çalıstık 10 günlük ara boşluğu dediler 4 ay bugün Yarın diye kandırdılar 03.05.2016 günü 2000 kişi müracat alıp sadece 40 kişi milletvekili yakınlarını işe aldılar sizede bu yakışır bu ülkede ekmek yemek için suriyelimi olalım Allah şahit olsun bundan sonra hdp den başkasına oy yok

   • Burak dedi ki:

    Hdp’ye oy vereceksen vatan haininden farkın kalmıyor zaten. yediğin kaba işiyorsan o senin olmayan karakterindir!

  • hanifi dedi ki:

   15 yildan beri okulda calisanim yeter artik bizede kadro verin bizlerinde cocugu var bizde ev gecindiyoru ……….
   TYCP

   • çöpçü kaloriferci çaycı bahçıvan teknik servis dedi ki:

    24 yıldır bir okulda çalışıyorum kadro değil emeklilik varmı sadece üçün biri var .mezarda emeklilik.

  • melike su dedi ki:

   inşallah devletimiz en uygun proje ne ise onu uygular işkur biz gencler için en temiz iş alanı

 2. Baykara dedi ki:

  işkur tarafında 2015 yılında ormana alınan işçilerine de kadro gelecek mi?

 3. KATRAN dedi ki:

  bize çıkmaz buiş torpilli kim varsa onun işi olur.bizim gibi garibanları almazlar işe

 4. YASLI dedi ki:

  BU KADRO NE ZAMAN GELECEK BİLEN VAR MI

 5. bekir tekin dedi ki:

  işkur tarafından 2015 yılında ormanına alınan işcilerine de kadro gelecekmi?

 6. belediye iş kurdan ise kadro istiyoruk dedi ki:

  ADNAN PALANCI

 7. belediye iş kurdan ise kadro istiyoruk HEKIMHAN BELEDİYE SI dedi ki:

  ADNAN
  PALANCI

 8. Halil dedi ki:

  Ben işkurdan belediyeye yeni girdim bizede oluryormu arkadaslar

 9. BAYRAM dedi ki:

  OKULARDA CALİŞAN İŞKUR BUNYESINDEKI CALİŞAN PERSONELE KADRO VERILECEKMI ACABA 2015 YILI 9 AYLIK BIR SUREC İCIN SOZLEŞME YAPİLDI KADRO VERILMESI LAZIM CUNKU İŞKUR DEVLETE BAĞLI BİR KURUMDUR BİZDE İSTERIZ BIZDE VERMESENIZ COK BUYUK HAKSIZLIK YAPILIR BIZLERE TUM OKUL VE DIYER KURULUŞLARA BENCE DEVLET BABA ONA GORE HERKESE VAR BIZE YOK OLMAZ GELİRSE TUM KURUMLARA VERILSIN BENCE BAKANLAR SESIMIZI DUYUN

 10. Kadro felan yok iskurda.uç yıldır sözleşmeli personelleri vermemek için bahanelerle üretiliyor TV izlemiyormusunuz üstelik devlet sınavla kadro alır bence ki yinede sanmıyorum iskurda kadro olsun dedi ki:

  İskurlu calisan

 11. Kadro felan yok iskurda.uç yıldır sözleşmeli personelleri vermemek için bahanelerle üretiliyor TV izlemiyormusunuz üstelik devlet sınavla kadro alır bence ki yinede sanmıyorum iskurda kadro olsun dedi ki:

  Ali coban

 12. Iskur calisanlari fidan dikiminde calisanlarininda hak sahiibi olmalarini talep ediyoruz sizden ricamiz bir an once iyilestirme yapilmasi dedi ki:

  Selma uvet

  • iskur a devamli is istiyoruz kadro olsun dedi ki:

   Bülent Karakuş

   • yaşar kıllıoğlu dedi ki:

    cuhmurbaşkanim benim adım yaşar killioglu samsun atakum taflan lisede hizmetliyim işkurda adına haziran 15 de çıkış olacak mi

   • Bende belediye işkur üzeri çalışıyorum işmin devamını istiyorum çalışmak zorudayım dedi ki:

    Funda

  • vallahi kardeşim ALLAH büyük bende tarım işçisiyim inşallah bizlerede gelir beklemekteyiz inşallah gelir dedi ki:

   Ebru

 13. ramazan dedi ki:

  İş kurda calişan orman iş ciler kadro yokmu bir el uzatan yokmu

 14. ese dedi ki:

  iskurdan kura ile kazananlari almazlar sonradan giren torpillileri alirlar nasil olsa diger tarafi dusunen yok kpss filan hep palavra nekadar bos adam varsa hepsi mudurlerin kapi bekciligini yapiyor onlar kadro alir biz hava.

 15. abdullah dedi ki:

  evet tyçp de çalışan herkese kadro var. 07.12.2015 tüm kardeşlerimize hayırlı olsun.

  • Mehtap timoçin dedi ki:

   Kesin kadro var demişsiniz peki nasıl kesin ve nezaman şartları varmi

  • neye dayanarak kadro var diyorsun haberin kaynagini cok merak ettim aciklama yapsaniz cok iyi olur yoksa milleti boş yere heveslendirmeyin cok gunah dedi ki:

   Mehmet

 16. abdullah dedi ki:

  tyççp de çalışan herkese müjde kadro kesin.

 17. realist kerbanlar dedi ki:

  hep beraber göreceğiz

 18. ben yeni işkurla işe girdim işalah devamlı çalışırım çok muhtaç biriyim dedi ki:

  Bengül

 19. seçimde ormana alınan arkaşlarmı kadro alacak. acaba dedi ki:

  Gürkan

 20. Emin üctepe dedi ki:

  Devletimiz nederse duğrudur işkurda kadruya gececek işallah

 21. SEMA MADEN dedi ki:

  İŞKURDA BENİMDE 2. DÖNEMİM OKULARADA HERSENE FARKLI KİŞİLER GİRECENE NEDEN DEVAMLI İŞÇİLER ALINMIYORKI TAM ALIŞIYOSUN İŞİNE RTAMINA İŞ BİTİYOR .BU OKULA ÇALIŞACAK ELEMAN LAZIM HERSENE AYNI ŞEYLER YAŞANIYOR ALIN KADROLU GERÇEKTEN ÇELIŞANI DEVAM ETSİN 2 SEN ÇALIŞAN AYNI KURUMA GİREMİYOR BİZDE KADRO İSTİYORUZ

  • Evet aynen okulda calisan biri olarak size katiliyorum dedi ki:

   Ayse

   • zcz dedi ki:

    hep birlikte elele virirsek bu iş olur sesimizi duyuralım bir laf vardır aglayana meme yok istenen yere kadro veriliyor neden yazı yazıp gönderiyorlar

   • Okullarda ve belediyelerde çalışan iskurlular da kadroya alinsinlar dedi ki:

    Ibrahim

   • sevil oncu dedi ki:

    Evet okulda çalışanlar için çıksa çünki gerçekten ihtiyacımız var oğlum var mecburum calismaya oğlum küçük ve eşim öldü oğluma bakmak gerekmektedir

    • Sevil Hanım Belki Gelir Diye Avunuyoruz..Ama Genede Allahtan Ümit Kesilmez..Gün Doğmadan Neler Doğar...Ama Sen Ümidini Yitirme Aşkım dedi ki:

     Metin

 22. Anonim dedi ki:

  İŞKURDA BENİMDE 2. DÖNEMİM OKULARADA HERSENE FARKLI KİŞİLER GİRECENE NEDEN DEVAMLI İŞÇİLER ALINMIYORKI TAM ALIŞIYOSUN İŞİNE RTAMINA İŞ BİTİYOR .BU OKULA ÇALIŞACAK ELEMAN LAZIM HERSENE AYNI ŞEYLER YAŞANIYOR ALIN KADROLU GERÇEKTEN ÇELIŞANI DEVAM ETSİN 2 SEN ÇALIŞAN AYNI KURUMA GİREMİYOR BİZDE KADRO İSTİYORUZ

  • ben de işkur. elemanıyim ben de müftülükde çalışıyorum. bizim. bu. işimizin. uzamasını istiyorum benim bu. işi çok. ihtiyacım. var. ben. eşimden ayrıldım. üniversite ye. giden. oglum var. devletimiz den. işimizin. uzamsını. istiyoruz dedi ki:

   Fikriye

 23. zcz dedi ki:

  kadro falan yok kendinizi avutmayın

 24. H.BAYRAM GENÇ dedi ki:

  BEN BİR İŞKUR VE DEVLETİMİZE BAĞLI BİR KURUMDA ÇALIŞMAKTAYIM ONUN İÇİN 9 AY ÇALIŞIP 3 AY BOŞTA GEZMEK HELEDE EVLİİSEN O DAHA ZOR OLUYOR O YÜZDEN HÜKÜMETİMİZDEN BENİM VE BENİMGİBİ OLAN LARIN İYİLEŞTİR MESİNİ VE DÜZENLİ BİR HAYAT SÜRDÜRMEMİZE SAĞLIYACAĞINA İNANIYORUM GEREĞİNİN YAPILMASINI ARZ EDİYOROM SAYĞILARIMLA

 25. bende fidan dikiyorum insallah olur dedi ki:

  Serpil

 26. insallah olur dedi ki:

  Mehmet

 27. insallah olur dedi ki:

  Mehmet adiyaman

 28. memet dedi ki:

  sayın basbakanım yaklasık 8 aydır işkur bünyesinde calisıyorum gecıcı orman işçişi olarak 4 cocugum var su kıs gunu işimize sonmu vereceksiniz bizler ne yaparız devletimizden calısma süremizi uzatmasını saygıyla arz ederim malatya

 29. memet kaya dedi ki:

  sayın basbakanım yaklasık 8 aydır işkur bünyesinde calisıyorum gecıcı orman işçişi olarak 4 cocugum var su kıs gunu işimize sonmu vereceksiniz bizler ne yaparız devletimizden calısma süremizi uzatmasını saygıyla arz ederim malatya

 30. işkur çalışanı dedi ki:

  2015ten 3ay 3hafta çalıştım tekrar işe başladım 2aya aşkın çalışıyorum 2015ten işkur tarafından atandım.yaş aralığı varmı varsa hangi yıllarda okulda çalışanlara kadro varmı öncelik nelerdir?

 31. esra dedi ki:

  Bimere yazın is kur adına devam etmesi için

  • Mehmet Çağlar dedi ki:

   Ben 1999 dan beri okulda çalışıyorum ben o zamanda beri kadro bekliyorum okul aile birliginde devamli çalışıyorum ben kazanciyim belgemle çalışıyorum okulun boyasini her sene bütün sınıfları boya yapıyorum tamir isleri vb herşey benden sorumlu bukadar is yapmama rağmen hala kadro gelmedi inşallah olurr …

  • Mehmet dedi ki:

   11 11 2005 okulda typ adi altinda calismaya basladim nisanda bityr sozlesme bi ihtimal varmi kadro icin acaba?

 32. sefika dedi ki:

  Her şeyin hayırlısı …İNŞALLH…gerisi gelir

 33. sefika dedi ki:

  Her şeyin hayırlısı…İNŞALLAH… iş düzenli olmasını isteriz

 34. rüstem marolci dedi ki:

  işkur tyçp çalişanıyım 3*/8 aylık okul temizlik işi yapıyorum ŞİMDİ TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE KURUM TEMİZLİK İŞİ YAPIYORUM DİYARBAKIR DA DEVAMLI İŞ KADRO İSTİYORUM

 35. rüstem marolci dedi ki:

  İŞKUR TYÇP KADRO VARMI

 36. ya arkadaslar bu bu haber 2016 dami yayinladi bilen varmi dedi ki:

  haci

 37. yılmaz dedi ki:

  Kadro orman işkur işçilerine de gelse iyi olur ya

 38. İşin en güzel yani, kısa sürede beden işçisi de olsan, az parada alsan, memur gibi, 8 saat çalışıp hafta sonu evde olman. .Bunun dışında, kimse işkur dan kadro hayali kurmasin, ,onca sınavdan geçeni almayan bizimi alacak. .işin en entere dedi ki:

  Bahadır Kandemir

 39. Anonim dedi ki:

  TYÇ,çalışanlar 2016 yılında kadro bekliyor

 40. volkan dedi ki:

  arkadasın bi tanesi kesin yazmıs nerden biliyo bu arkadas kadro gelecegini yoksa sallamamı yapıyo ?

 41. salih dedi ki:

  inşallah olur

 42. mehmet hanifi aydoğan dedi ki:

  pütürge belediyesinde iki senedir çalışıyurum işkurdangirdim kadru gelmezmi acaba.

 43. Adref ramit dedi ki:

  Ben 9 yıldır okulda çalışıyorum.her yıl çıkarıcaklar diye tedirgin olmaktan usandım ne olur devamlı okulla emek veren insanların hakkına girmeyinde biz yıllardır emek veriyoruz hakkımızı verinki bizde dua edelim

 44. emekçi dedi ki:

  iş garentisi istiyoruz.bizlerde aile reisiyiz bakmakla yükümlülüklerimiz var ne yetkililer duyun sesimizi

 45. adana yumurtalık ilçesi davut dedi ki:

  iki yıldan bu yana işkur elamanı olarak çalışmaktayım başbakanımızdan bizleride kadrodan bizleride mahrum etmeyin benimde 4 cocugum var saygılarımla

 46. hikmet yıldırım dedi ki:

  tam 25 yıldır okulda hizmetliyim nezanan kadroya çeçeceyiz

 47. arkadaslar kadro falan yok inanmayin vardiyene dedi ki:

  Hikmet

 48. arkadaslar kadro falan yok inanmayin vardiyene dedi ki:

  Hikmet polat

 49. ercan köfün 01 23 2016 dedi ki:

  bende işkurtarafından camilere bakmakla hüküm lüyüm bizlerede vereceklermi kadro bir cevap bek liyorum saygılarımla

 50. kaan dedi ki:

  işkur calişana kadro gelecekse kımlerı kapsıyor yaş şartı varmı benim uzerımde bır araba var sorun olurmu acaba bılen varmı cavap

 51. orhan dedi ki:

  Ben işkur elemanı yı

 52. mehmet dedi ki:

  işkur üzerinden okullarda calışıyoruz bizede katro varmı

 53. Asıl işi yapanlar temizlik ve güvenlik olan işçilere neden kadro yok bunların çocukları yok mu yoksa sadece asil işçiler mi ?oy verdi dedi ki:

  Fatih vardar

 54. zeliha--duman dedi ki:

  karagedik ilkokulunda çalışıyorum tyçp bizlerde kadro deyipde uçmayalım en azından 4c ye bile razıyız sesimizi duyan iş verenlerimize iş verenlerin sesini duyanlara devlet büyüklerimize ALLAH RAZI OLSUN ALLAHA EMENET OLUN

 55. KADRIYE DOGAN dedi ki:

  BİZLERDE İŞ KUR TARAFINDAN 9 AYLIK SÖZLESMELİ OLARAK OKULLARA ALINAN PERSONELIZ BİZLERDE KADRO İSTİYORUZ BÜYÜKLERİMİZ SESİMİZİ DUYSUN SÖZLESMELİ OLARAK CALISAN KARAGEDIK OKUL PERSONELLERI

  • katro felan yok bende okulda calışıyom anlamadm nasıl iş bu paramız kesiliyo şirket degişiyo duzgun bir para gecmiyor elimize bizleri kandırıyorlar arkadaşlar dedi ki:

   Engin saka

  • hüseyin akyüz dedi ki:

   BİZLERDE İŞ KUR TARAFINDAN 9 AYLIK SÖZLESMELİ OLARAK OKULLARA ALINAN PERSONELIZ BİZLERDE KADRO İSTİYORUZ BÜYÜKLERİMİZ SESİMİZİ DUYSUN SÖZLESMELİ OLARAK CALISAN
   kurtalan siirt
   imam hatif lise okul presonlei

 56. Mehmet dedi ki:

  Varmi oyle bir ihtimal

 57. Anonim dedi ki:

  ne zaman kadro olacagını kimse bilmez

 58. Selçuk dedi ki:

  İşkurdan girenlere elbet kadro olacak siz rakama bakın 1,5 milyon işci gözü bu sözleşmeli veya kadroda enaz 2,5 milyon oy yapar bu potansiyeli kullanmamız lazım sosyal medyada hiç yokuz İnşallah başbakanımız bir hal çaresine bakacak herkes ekmek yesin orman işcisi kardeşim tçyp artık sesini duyur.

  • ... Bence de gelmeni kadro n de Tarım İl Müdürlüğünde İzmir'de hemen hemen kadrolarla aynı işi yapmaktayız aynı yapıyorum zaten Yani doğru bulmuyorum nşallah biz de bekliyoruz kadro gelecek İŞKUR çalışanlarına da Hadi bakalım inşal dedi ki:

   Ebru

 59. Anonim dedi ki:

  işkur üzerin den orman çalışan2015 de işden çıkarılan işcilerin durumu ne olaça alah eş kına bunların çocukları aç tır aç

 60. katro felan yok bende okulda calışıyom anlamadm nasıl iş bu paramız kesiliyo şirket degişiyo duzgun bir para gecmiyor elimize bizleri kandırıyorlar arkadaşlar dedi ki:

  Engin saka

 61. Okullarin temizliklerini yapiyoruz.En agir gorevlerden birini yapiyoruz ve yazin issiz kaliyoruz..Bizlerde kadroyu hakediyoruz. dedi ki:

  Ayse

  • kasım akar dedi ki:

   Bende tekbaşıma büyük 1 oklu temizliyoru ve yazın işsiz kalıyoruz kadro olmak lazım 8 çocuğum var ne yapim

 62. ali çoban dedi ki:

  kadro kesinmi işkurdan tyçp de çalışanlara birisi bilgi versin

 63. sevim korkmaz dedi ki:

  Bende işkur çalışanıyim 2yildir çalışıyorum okulda taşımalı ilkokuldayım üç bayan yetişemiyoruz taşımalı oldugundan dolayı işimiz çok agır bizde iş yapana hak edene kadro gelsin istiyoruz

 64. Anonim dedi ki:

  Selamunaleyküm bende okulda çalışıyorum.bu yıl başladım.çalıştığım için çok mutluyum.tabiki bende kadrolu olmak isterdim. benim düşüncem devletimizin imkanı olsa muhakkak kadro verirdi diye düşünüyorum.yine de bu güne şükredip Rabbim devletimize zeval verme diyorum.yarın ne olur bilemeyiz hiç birimiz. Biz Recep amcaya sahip çıkalım.inanın oda hepimize sahip çıkar merak etmeyin.gönlünüzü ferah tutun.Allaha emanet olun.

 65. filiz dedi ki:

  bende okulda 8 aylık işe basladım haziranda cıkısım olcak bizede kadro gelsin evim kira cocugum var esim vefat etti saygılarımla

  • dursun dedi ki:

   sen rahat ol filiz ben 7 senedir calisiyorum
   simdi 18 ay sarti ariyolar sen isine sahip cik
   tekrar baslarsin

   • Merhabalar bende iskur dan okulda görevliyim isine sahip cik derken ne demek istedin bana verilen görevin fazlasini yapiyorum okulda kadrolu elemanin işinide ben yapiyorum canım çıkıyor akşama kadar saygilar dedi ki:

    Necla

    • Anonim dedi ki:

     Bende okulda calisiyorum hademelerden daha cok calisiyorum onlar 3 bin lira aliyor ben askari ucretne yapmam lazim siz ne durumdasiniz

   • Imhn dedi ki:

    Bizde kadro istiyoruz iskurluyuz

 66. Kardes sirket yok bu sene direk maaşı devlet yatırıyor dedi ki:

  Murat

 67. Ceyhun dedi ki:

  Arkadaşlar bosuna heveslenmeyin,01,04,2015 de tyçp li olarak başladık işimize diger arkadaslarında dediği gibi en ağır isleri bizler yaptık karşılığı 07.01.2016 kapı dışarı edilmek oldu hemde kış ortasın da şuan halâ işsizim çünki bütün işlere suriyeliler giriyor bizi işe almıyolar niye alsınlar ki biz çalışsak 1300 tl asgari ücret verecek onlar 500 e 600 e çalışıyolar kimse bişey beklemesin secim bitti gariban için geçim de bitti kimsenin umrunda değiliz bukadar basit

 68. Evet işkur çalişanlarina insallah verirler kadro hep istiyoruz dedi ki:

  Taner

 69. dursun dedi ki:

  bende 2010 dan beri iskur araciligiyla calisiyorum once 3 ay sonra 4 ay 6 derken 9 aya cikti ve simdide kadro diyolar benim hic umudum yok ama yinede umutluyum
  ama allah razi olsun devletimizden emegi gecenlerden

  • bünyamin dedi ki:

   Dursun kardeş 2010 dan beri işkur aracılığıyla nerede hangi iş de çalıştın bu kadar uzun süre merak ettim iki yıldan fazla çalıştırmıyorlar Bünyamin

 70. murat Karakaya dedi ki:

  Arkadaşlar kadro kesin ben bakan ağzın duydum müjde herkese

 71. selim dedi ki:

  16/11/2015 işkura alınanlar kaç ay çalışıyor bilgi verirmisiniz

 72. recep dedi ki:

  başbakanımdan kadrogelmesede 4yıl sozlesme verırse sevınırız saygılarımla sayın basbakanım

 73. ecem dedi ki:

  parayı veren düdüğü çalar

 74. CİHAN dedi ki:

  9 AY OLMASI LAZIM SELİM BEY

 75. bende iki yıldır okulda temizlik yapiyum ama çalışan memurlar bizi köle yerine koyuyorlar bizler bedava isciyiz kimse hakkımızı savunmuyor bu is yerinde sabit bu yerin yoksa bu haksızlıktır devletimizden beklentimiz sadece sürekli is istiyoru dedi ki:

  Volkan

  • Ben de okulaçalişan elemaniyim devamli çalişmak istiyoruzm bizde daggelirli insanlariz başbakanimizdan bize sayipçikmasini istjyoruz busenegirdim okula devamli olsa isterim dedi ki:

   Nurten gür

 76. Çok ihtiyacım var inşallah Allah yüzümüze bakar bizde bir iş oluruz. dedi ki:

  Esma akın

 77. Esma akın dedi ki:

  İnşallah Allah yüzümüze baksında çıksın çok ihtiyacım var.

 78. ROM isinom dedi ki:

  Biri milli eğtim diğeri diyanet okul ve cami türkiyenin vaz geçilmez derinden,okulun ve caminin devamlı bir temizlikçiye ihtiyacı vardır,ve işkur Typ işçilerine kadro gelmesi lazım.

 79. altın kalpler dedi ki:

  İşkurlular kadroya alınsın

 80. cahit dedi ki:

  Dört yıldır tyçp okullarda temizlikçilik yapıyorum okullarda da şart asıl kadroyu biz hakediyoruz bizide kadroya alsınlar biz her yıl üç dört ay işsizde kalıyoru taşeronlar nasıl olsada devamlı çalışıyorlar bizim işimiz devamlı olsun kadroda olmasın aldığımız askari ücrete te razıyız

 81. sadullah KAYMAZALP dedi ki:

  TYP ÇALIŞANLARA KADRO GELİRSE 5 ÇOCUK YAPARIM SÖZ

  • Nebi dedi ki:

   5 yıldır yazılıyorum yedekte bile ismim cikmıyo hep topil yapıyorlar bu dünya ensesi kalınların dünyası

 82. typ günde kaç saat çalışıyor. diyanete bağlı işçiler günde 2 saat çalışıyor. dedi ki:

  Kararsiz

 83. cemalettin polat dedi ki:

  Bende okulda temizlik işçisiyim 5 çocuğum var biri lösemi sayın büklerime sesleniyorum evim kira lütfen bir iğleştirme getirin işimize sayğılarımla

 84. cemalettin polat dedi ki:

  Bende okulda temizlik işçisiyim 5 çocuğum var biri lösemi sayın büklerime sesleniyorum evim kira lütfen bir çare bulun bizlerede

 85. okulda temizlikçi olarak çalışiyorum. tyçp den 9 ay olmasına rağmen. 5 aya çalışitiruz 29 nisanda çıkışımızı veriyorlar 4 çocuk babasiyim. devamlı olmasını. istitorum işimiz asıl işi bizde yapiyoruz dedi ki:

  Fikr

 86. Fikei dedi ki:

  İşkur tyçp den okulda temizlikçi olarak çalışiyorum 4 çocuk babasiyim 29 nisanda çıkışımızı veriyorlar halimiz ne olacak bi lokma ekmeğimiz vardi onuda elimizden alitirlar bizde asıl işi yapiyiruz bizde devamli iş istiyorz

 87. vatansever dedi ki:

  Tycp calisaniyiz sayin CUMHURBASKANİMİZDAN BİZLER İCİN KADRO TALEB EDİYORUZ…

 88. mehmet dedi ki:

  İnşallal kadro olur olmazsa uzun vadeli sözleşme olusun,gir çık gir çık yırulduk artık,Ama ben inanıyorum bu hükümek bişeyler yapacak arkadaş..yorum atmaya devam edim Sesimiz gür çıksın.tşk

 89. Cihan dedi ki:

  2016 yılı geçen yıl istihdam edilenler bu yılda çalışacak mı,Benim kadroya değil işe ihtiyacım var..İş olsun asgari ücretle yeter benim için allaha şükür

 90. filiz dedi ki:

  slm okulda typ çalışıyorum kadro ıstıyoruz nısandan sonra açız ne olur yardım edın yetkılılere sesımızı duysunlar asıl ısı bızde yapıyoruz

 91. filiz dedi ki:

  işkur typ okulda temizlikçi olarak çalışıyorum ne olur kadro gelsın yoksa nısanda ısten çıkarılacağız açız yetkılıler yardım etsın saygılarımla

 92. Serdar dedi ki:

  işkur tyçp çalışanıyım bende önce allahtan sonra büyüklerimizden yardım istiyoruz bizide kadroya alın cok mağduruz gir cık kıra var çocuk var çocukların eğitimi var. Bizim sesimizide duyun??

 93. Cihan dedi ki:

  Geçen yıl istihdam edilen 120 bin kişi bu yılda istihdam edilecek mi

 94. zeliha kuyucu dedi ki:

  ben 4yıldır aile hekimliginde çalışıyorum acaba bizlere kadro mücdesi varmı

 95. bende 2010 yilindan beri is kurdan belediye park bahcelerde calisiyorum bize de varmi kadro bizde kadro istiyoruz devletimizden ne olur dedi ki:

  dilek

  • Fatma dedi ki:

   bende dört aydır işkur işcisiyim evim kira dört çocugum var eşim ceza evinde çok perişanım kadro istiyoruz

 96. Mehmet emin HAMARAT dedi ki:

  Sayın iş kur,çalışma bakanımız,maliye,bakanımız,TYÇP,artık zıvanadan çıktı,tam 6yıldır tyçp,den yararlanıyoruz,fakat,düzen,disiplin,yok,11ay sabit,aylık1500tl,yapsanız,hiç olmazsa israfıda önlerseniz,Ben 5yıldır Şanlıurfa başarı ortaokulun,çalışıyorum,gelen iş kurların,Yüzde 95.igeçici diye çalışma yok,verim,yok,torpilli,okullarda yaş,35,40,diyorsunuz,20,21,19,yaşlarda gençler geliyor,İnandıgınız,Allah,peygamber için lütfen bizleri kandırmayın hak,eden,kişilre iş verin,3,çocuk,ev kira,700tl kira,yazın iş yok,60,70,bin insanalar avere gezecek,bumu tyçp,bence kısa zamanda yeni bir yasa ile bu sorun kalkar,ne demde boş,sizler ayda 10,bin maaş umrunuzdamı,memetler,ahmetler,çoluk çocuklar,sürünmeye devam,Suriyeliler bizden 1.sınıf vatandaş,TYÇP,dizayn gerekmetedir,Tan 13yıldır cumhur başkanımızı ve başkanımız,başımıza taç,yaptık,allah uzun ömürler versin,fakat,dünya fani,ölüm ani,herşey olacak,mazi.sesimizi duyun.saygılarımla.
  ,

 97. ben 4 ay typ çalıştım kendi isteğimle çıktım 24 ay katılamıyorum böyle saçma lık olurmu dedi ki:

  Recai

 98. tyçp den okula girdim devam etmek istiyorum bu işe. ihtiyacım var bizede kadro verilsin dedi ki:

  Fatma dpğam

  • hasan sayılan dedi ki:

   arkadaşlar dua olacak inşallah

  • Fatma dedi ki:

   bende dört aydır işkurişcisiyim eşim ceza evinde dört çocugum var evim kira çok perişanım kadro istiyoruz.

  • Cigdem dedi ki:

   Boşuna umut bağlamaya bende typc personelinin 4 aydır bekliyorum çıkarıldı 4 çocuk okunuyor kira ben verdiğim oyları hilal etmeyeceğim Taşören bile olamadık biz hala onlar biz neyin soruyorum birdaha kimse oy beklemesin

   • Bayram dedi ki:

    İşkurdaçalışıyom kültür bakanlıgĺ silifke müzesi 8ayçalışıyom yay boş kadro verirlerse iyiama

 99. fatma dedi ki:

  Bende tyçp den okulda çalışıyorum. Okulun temizligini biz yapıyoruz.Okulun en ağir yükünü bizler tasıyoruz .Bizlerde kakediyoruz kadroyu.birkaç ay sonra işsiz kalıcaz.Psikolojik İşkence gibi bişey:(

 100. m.a btmn dedi ki:

  işkur elemanıyım milli eğitim bünyesinde çalışıyorum aile sahibiyim kirada oturuyorum yaşım 43 3 çocuğum var bizde kadro istiyoruz inşallah çıkış olmas devam ederiz.

 101. verilmelide okadar okul okuduk aciktayiz ayrilmalida adam zamaninda girmis ilkokul mezunu kadro patliyo memur emekli ama calisiyo gencler issiz okuduk benimki genc dolu emek verdik ilkokul okuyup bizde bilirdik yada lise okuyup memut olmayi kadro geliceks dedi ki:

  Sevim

 102. Selim dedi ki:

  Bende tyçp calışanıyım yetkililerden yardım istiyoruz bizide kadroya alsınlar

 103. eşim kasım 11 /2016 işkurdan grdı önceki 2 yılda 9 ay olarak çalıştı acaba kadro alabiliyomu.... dedi ki:

  aynur çol

 104. mehmet kırmacı dedi ki:

  seçimden önce tyçp adına ormanda çalışanlar ne olucak 3 aydır iş yok bizleride unutmazlar inşalah kadrolu olarak tekrar çağırırlarda bizde bu memleketin evladı olduğumuzu anlarız inşallah

 105. Esra aaaas dedi ki:

  Ya acaba kadro geldimi biz typ lilere

 106. Allah rızası icin başbakanım duy sesimizi dedi ki:

  Necmiye balcı

 107. adurrahman dedi ki:

  Okuldacalisanlarkadrovermezlerse tycpdeinsanayrimiyapmisolurlar gariban zaten gariban onlarsogan ekmegedevametsinler helede benimgibi 3tanecocuguokulagidiyora

 108. hasan sayılan dedi ki:

  typ çalışanları dua ve gayret devletimiz size sahip çıkacaktır. sesinizi duyurun.

 109. hasan sayılan dedi ki:

  arkadaşlar dua olacak inşallah

 110. Filiz dedi ki:

  Typ iscisiyim haziranda cikcam okulda çalışıyorum işe çok ihtiyacim var bize de kadro gelsin

 111. Ozgur dedi ki:

  Belediyede çalışıyorum başkanımıza Rica ediyorum bizede kadro versin bizde insaniz ihtiyacımız çok bizi badur etmesin söz 1 çocuğum var 2 tane daha yaparım ne olur bizide duşunun

 112. Ozgur dedi ki:

  Belediyede çalışıyorum başkanımıza Rica ediyorum bizede kadro versin bizde insaniz ihtiyacımız çok bizi badur etmesin ne olur bizide duşunun

 113. mahmut dedi ki:

  ben23.10.2015de işkur tarafından okulda geçici temizlik hizmetlisi olarak çalışıyorum bizede kadro varmı bir bilgi vrirseniz sevinirim saygılarımla

 114. Baki dedi ki:

  kadro yok arkadaşlar süreklilik verseler ona bile razıyım allah onları bildiği gibi yapsın

 115. Necla dedi ki:

  kadro yok arkadaşlar süreklilik verseler ona bile razıyım allah onları bildiği gibi yapsın

 116. arkadaşınız dedi ki:

  değerli tyçp da çalışan arkadaşlarım boşu boşuna umutlanmayın tyçp denen iş hükümet tarafından onaylanmış bir dilencilik işidir.sadece seçim dönemlerinde oy toplamak amacıyla sekiz veya dokuz ay çalıştırıp sonra bir köşeye itilen içi boş bir projedir.

 117. REMZİ PALAS dedi ki:

  BİZ ÖNCELLK BARIŞ İSTİYORUZ BİZ ZATEN ÖLÖYORUZ KADRO NEYİMİZE BİZ SAVAŞSIZ KADRO İSTİYORUZ MUŞTAN SELAMLAR

 118. RECEP dedi ki:

  OKULLARIN KAHRINI BİZ ÇEKİYORUZ 8-9 AY SİGORTA YAPIYORLA YAZINDA OKUL AİLE BİRLİĞİNDEN ÇALIŞIYORUZ BİZDE KADRO İSTİYORUZ.

 119. bence de kadro verilmeli sonucta hak hukuk dedi ki:

  Selim

 120. ali dedi ki:

  arkadaşlar kolelige devam işkura kadro yokkkkkkkk nısanda sonnnnnnnnnn

 121. Fatma dedi ki:

  Eşim ceza evinde dört çocugum var dört aydır işkurdayım ve bizde kadro istiyoruz.Ve çok perişanız.

 122. Fatma dedi ki:

  Eşim ceza evinde dört çocugum var ve gercekten cok perişanız dört aydır işkur işcisiyim sesimisi duyun kadro istiyoruz

 123. volkan dedi ki:

  dün açıkladı basbakan taseronları alacaklar biz işkurlular üvey evlat oldugumuz için biz hava alacagız ama işkurlular olarak birlik beraberlik olsa ozaman olur ama bu sartla asla alamassınız arkadaslar..

 124. KADROSUZ TYCP dedi ki:

  dün açıkladı basbakan taseronları alacaklar biz işkurlular üvey evlat oldugumuz için biz hava alacagız ama işkurlular olarak birlik beraberlik olsa ozaman olur ama bu sartla asla alamassınız arkadaslar..

 125. işkur çalışanı dedi ki:

  eşim ve ben 2 dönemdir işkur elemanı olarak çalışıyoruz hayat zor geçim sıkıntı
  biz işkur elemanlarının da sesini duyun bizde bir çalışıp bir çıkarılmak istemiyoruz sorumlu olduğumuz bir ailemiz var biz maddiyat yüzünden okuyamadık çoçuklarımız okusunlar istiyoruz işkur elemanlarına da yardım edin bizlerede kadro verilsin

 126. Ya okulda calida tycplilelere kadro varmı bilen yokmu dedi ki:

  Tycpli

 127. Ya okulda calida tycplilelere kadro varmı bilen yokmu dedi ki:

  Kadro varmı bilen yokmu

 128. ceyhun dedi ki:

  bizler kimlere ne yaptık her verdıkleri işi yapıyoruz bizimde sesimize kulak verin işkur çalışanı

 129. hatice dedi ki:

  bizim diğerlerinden tek farkımız işkur eliyle çalışmamızmı şirket elemanı olmak için iyi bir tanıdık lazım oda bizde yok ölelimmi

 130. birsen arslan dedi ki:

  bende typ çalışanıyım nisanda işim bitiyor 3çocuk annesiyim eşim öleli 10 yıl oldu artık kapı kapı gezmekten yoruldum benimde kalıcı bir işim olsun ben yarınlara öğretmen polis yetiştiriyorum en azından bunun için müçadele ediyorum

 131. işkur elemanı dedi ki:

  SN.CUMHURBAŞKANIM bizler sizden bir yardım bekliyoruz bizlerin elinden lütfen tutun bizlerede kadro verin

 132. lise dedi ki:

  İşkur Çalişanı olarak okullarda çalışıyoruz.Bizede kadro olmasını istiyoruz.Lütfen bizi Göz Ardı etmeyin.İşkurda devlet kurumu değil mi ?

 133. lise dedi ki:

  inşallal kadro olur olmazsa uzun vadeli sözleşme olsun,gir çık gir çık yorulduk artık,Ama ben inanıyorum bu hükümek bişeyler yapacak arkadaş..yorum atmaya devam edelim Sesimiz gür çıksın.tşk

 134. birsen arslan dedi ki:

  bende typ çalışanıyım nisanda işim bitiyor 3 çocuğum var eşimi 10 yıl oldu kaybedeli artık kapı kapı gezmekten buğün ğit yarıngel denilmesinden yoruldum bende kalıçı iş istiyorum tek başıma 3çocuk okutuyorum sayın başkanım artık duyun beni bir öğretmen polis kolay yetişmiyor saygılarımla salıpazarı gençlik hizmetleri müdürlüğü typ çalışanı

 135. neye dayanarak kadro var diyorsun haberin kaynagini cok merak ettim aciklama yapsaniz cok iyi olur yoksa milleti boş yere heveslendirmeyin cok gunah dedi ki:

  Hatice

 136. hazal dedi ki:

  TYP ELEMANLARINA KESİNLİKLE KADRO VERİLMİYECEK

 137. Cigdem dedi ki:

  Boşuna umut bağlamaya bende typc personelinin 4 aydır bekliyorum çıkarıldı 4 çocuk okunuyor kira ben verdiğim oyları hilal etmeyeceğim Taşören bile olamadık biz hala onlar biz neyin soruyorum birdaha kimse oy beklemesin

 138. Cigdem dedi ki:

  Boşuna umut bağlamaya arkadaşlar yine biz uzulecegiz

 139. taşeronlar kadro aliyorda neden biz işkurlar alamıyoruz nereye kadar bu geçicilik yeter artik ua hic almayin yada cikarmayin dedi ki:

  üzgün

 140. taşeronlar kadro aliyorda neden biz işkurlar alamıyoruz nereye kadar bu geçicilik yeter artik ua hic almayin yada cikarmayin dedi ki:

  necla

 141. taşeronlar kadro aliyorda neden biz işkurlar alamıyoruz nereye kadar bu geçicilik yeter artik ua hic almayin yada cikarmayin dedi ki:

  betül

 142. rap rap rap işkur kadro geliyor.bekle dedi ki:

  kime geliyor?
  mecliste; partide dayısı olana kadro gelir. hemde yıldızlı olanı gelir. yalanmı
  kardeşim sende söyleki belki merhamete gelirler.

 143. abdulhamit dedi ki:

  Sayın cumhurbaşkanı mizdan tycp çalışanları icin iyileştirme ricaediyorum çıkış olmasın daimi iş olsun erzurum yakutiye belediyesi park ve bahçeler saygilarimla

 144. inşalla herkese kadro gelecek çünkü AK PARTİ SAGLAM GÜVENİLİR .BEDİR dedi ki:

  BEDİR KARTALOGLU

 145. metin.sayın.cumhurbaskanim ben iskurda çalışıyorum bu ne olacak dedi ki:

  Metin

 146. Aysel dedi ki:

  Bende baya umitlenmistim iskurluya bizde kadro var diye malesef yokkk yok

 147. zülküh aydın dedi ki:

  ben işkurdan 5 ay çalışıyorum evli ve 4çocok babasıyım 7ayda boş kalıyorum evim kıra büyük oglum lise bire gidiyor ondan küçükü ortaokula gidiyor daha ilkokula gidiyor gelde bunla bak nasıl bakayım düzenli bir iş istiyorum

 148. salih zebek dedi ki:

  ben 9 ay çalışıyorum 3ay boşgeziyorum işşim davalıolmasınıistiyorum

 149. Ferda dedi ki:

  İşkur diyorsunuz biz okul bünyesinde 9yıldır çalışıyorum.Benim hakkımızda nerde biz yıllarımı,ı verdik devletimiz yeni girmiş işçilere bu fırsatı nasıl verir emeğiniz heba olmasın araştırmadan okul müdürlerine irtibata geçilmesi daha dugru değilim yemeklerin en büyüğünü biz yıllarımı verenlere haksızlık değil mi bunu bize yapmayın araştırmasını istiyorum her önüne gelene değil emek verene verilsin hakkımızı eminim devletimiz göz önünde bulunduracaktır.SAYGILARMLA

 150. Erhan er dedi ki:

  TYPden okulda çalışıyorum kadro istiyorum

 151. mesude kirac dedi ki:

  Iskur iscisiyim 9 aylik girdim lutfen bizimfe isimizi kesinleşmiş mi cvp verin

 152. Bende işkur da çalışıyorum bende kadro istiyorum dedi ki:

  Taylan erkan

 153. süleyman dedi ki:

  Arkadaşklar İŞ KUR a kadro vermezler bende çalışıyorum okulda ama taşören diyor iş kur yok olmazda .

 154. Zahide dedi ki:

  Sayın Basbabakanim 3 yıldır iskurdan typ işçisi olarak calisiyorum.Niye taşerona kadro varda bize yok.Hakkımızı istiyoruz.Lütfen sesimizi duyun bizide kadroya alin.

 155. 4 Kasım 2015 te tyçp den okula hizmetli girdim 28 nisan çıkış deniliyor.Fakülte mezunuyum, iki kızım var Allah'a şükür. Kirada oturuyoruz, eşim vefat etti , bir bayan olacak iş bulmak zor yani. . Kadro olmasını istiyorum ya da işimiz dev dedi ki:

  Yıldız

 156. naim dedi ki:

  tyç son durum ne arkadaşlar bilen yazsın

 157. bende iskur calisani cami gorevlisiyim herkese kadro varbize neden yok biz insan deyilmiyiz ben 3 cocuk babasiyim nisandan sonra acmi kalacagiz bizede kadro lutfen bizlerede kodro verin dedi ki:

  Musa

 158. Semra Ceylan dedi ki:

  Belediyede tyçp işçisi olarak geçici çalışıyorum.Bu düzen böyle olmaz biz de bu vatanın insanlarıyız İşimizde kalıcı olmak istiyoruz. yeter artık bu haksızlık

 159. perihan kelemci dedi ki:

  TYÇP proğramı 12 aya çıkarılsın

 160. typ orman işçileri kadro degil iş bekliyor dedi ki:

  özer

 161. oznur dedi ki:

  Okulun calistirdilari ne olacak bizde kadro istiyoruz

 162. hakan özdemir dedi ki:

  sayın başbakanım işkur tarafından geçici olarak 8 aylık belediyede işe yerleştirildim lise mezunuyum bizim gibi lise mezunlarını da devletin en çok hangi kurumunda açık varsa işkur tarafından sınavla yerleştirisin isterim çünkü 2 ayımiz kaldı işten çıkmaya bizde magdur olcagız sayın başbakanım saygılarımla

 163. hakan dedi ki:

  sayın başbakanım işkur tarafından geçici olarak 8 aylık belediyede işe yerleştirildim lise mezunuyum bizim gibi lise mezunlarını da devletin en çok hangi kurumunda açık varsa işkur tarafından sınavla yerleştirisin isterim çünkü 2 ayımiz kaldı işten çıkmaya bizde magdur olcagız sayın başbakanım saygılarımla

 164. halil dedi ki:

  konyada okulda çalışıyorum bizde bu vatan evladıyı be kadrodan geçtik işimiz bari garantisi olsun

 165. emel öztürk dedi ki:

  işkurdan okullara alınan temizlik personelleride alınsın haksızlık olmasın

 166. tahsin dedi ki:

  sayın çalışmabakanım işkurda devletin bir kolu nedenişkur çalışanları madurediliy ornasılsa sınav sisteminde olacakkadroherkes ğirsinsınava hakedenalınsın

 167. Ahmet dedi ki:

  ben işkur adına milli eğitimde çalışıyorum işimin devamlılığını istiyorum, 8 ay 9 ay çalıştırılıp çıkarılmasın daimi olması bir çok insanın, aylar sonra işsiz kalmasından çok iyidir. bizlere bu işlerin daimi olmasının sağlanmasını sayın cumhur başkanımızdan ve başbakanımızdan istiyorum mümkün olacağına inanıyorum saygılarımla.

 168. sesimi duyan varsa herkes araştırsın tyçp bünyesinde çalışan arkadaşlar biran önce sendikalaşmamız lazım herkes araştırsın bizlerle ilgilenen bir sendika varsa burada paylaşsın dedi ki:

  İşçii

 169. Okullarda calisana yokmu kadro neden bizede vermiyorsunuz kadroyu bilgilendirirmisiniz lutfen dedi ki:

  Aysel

 170. @kasva dedi ki:

  Ben iskurda temizlik isçisiyim bizede kadro varmi ya kimse bişi demiyo bi açıklama yapilsa artik.

 171. volkan dedi ki:

  arkadaslar işkurlular olarak sesimizi duyurmamız lazım yoksa hiç bişey olmaz..

 172. Hakki dedi ki:

  Arkadaslar İşkur üzerinden okullarda calisan hizmetliler sözleşmeli kadro verilecek mi? Kesin bilgisi olan lütfen yazsın.

 173. işkur islrimiz devm edecekmi devam etsin ne olur ihtiyacımız var dedi ki:

  Ayşe

 174. ünal dedi ki:

  2014 2015 2016 yıllarında okullarda calısıyorum işkur üzerinden bide katro istiyoruz

 175. TAHSİN dedi ki:

  İNŞALLAH DEVLETİMİZ BİZLERİ MADURETMEZ HERKES ÇALIŞTIGIKURUMDA KADROSUNUALIR VE İŞ KUR ÇALIŞANLARININDADÜZENLİ BİR İŞİ OLUR EMİNİMKİ BİZİM DEVLETİMİZBİZLERİ MADUR ETMİYECEKTİR ÇÜNKÜ İŞ KURDA ÇALIŞAN İNSANLAR İŞE İHTİYACI OLAN SAMİMİ İNSANLAR

 176. aysel dedi ki:

  Bende iskurda cal haziranda bitecek yaş 47 emekliligime 6 yil kaldi esim Kumarbazlar ben evi gecindiriyorum 2 cocuguma bakmak okutmak zorundayım özel sektör yaştan dolayı ise almiyor. Ben yapacami sasirdim ne olur kadro nice hayatlar kurtulur. Sayin Başbakanım.

 177. işkur tarafından bende okulda ćalışıyrm eyer beni ve benimgibileri saf dışı bırkırlarsa kendileri düşünsün birdahaki seçimi dedi ki:

  Pınar orhn

 178. zeliha karış dedi ki:

  Iskur uzatılmış diyorlar 1 yıla çıkmış acaba iceriligini bilen varmi

 179. BÜNYAMİN dedi ki:

  İSTEKLERİMİZİ DİREK BİMERE YAZARSAK DAHA İYİ OLUR

 180. bende işkur tarafından okulda çalışıyrm eyer bize kadro vermezlerse çok oy kaybederler dedi ki:

  Pınar

 181. er bize kadro vermezlerse çok oy kaybederler dedi ki:

  Pınar

 182. esma dedi ki:

  ormanda 9 ay çalıştık 8 ocakta çıkarıldı yardım deyil iş istiyoruz,

 183. Ama ben 6 yıldır tyçp çalışanıyım lütfen geriye dönük bakılsın halen okulda çalışıyorum şirketten girdim benim gibi bir çok durumda olan var sadece 2015 yılı olarak düşünülürse benim gibi çalışanların haklarını yenmiş olur dedi ki:

  Meryem

 184. Ama ben 6 yıldır tyçp çalışanıyım lütfen geriye dönük bakılsın halen okulda çalışıyorum şirketten girdim benim gibi bir çok durumda olan var sadece 2015 yılı olarak düşünülürse benim gibi çalışanların haklarını yenmiş olur dedi ki:

  Meryem Mutlu

 185. bilgi dedi ki:

  Merhaba 29.4.2016 tycp uzatıldı 15.6.2016 son

 186. Abb Tyçp çalışanının devlet baba bizde görsün artık dedi ki:

  Tecelli Balcı

 187. Abb Tyçp çalışanıyım devlet baba bizde görsün artık dedi ki:

  Tecelli Balcı

 188. gülcaN dedi ki:

  BENDE OKULDA ÇALIŞIYORUM LÜTFEN BAŞBAKANIM BİZEDE VERN KADRO BİZ DE ÇOK YORULUYORUZ HERKEZ BİR ÇOCULA BAŞ EDEMEZ BİZ BİNLERCE ÇOCUN TEMİZLİĞİYLE UĞRAŞIYORUZ

 189. metin dedi ki:

  hic bir şey belideyil daha kimse bilmiyor bilende yok yorumlara baktım.

 190. Turkan dedi ki:

  uc yildir typ caliyorum 6 cocuga bakiyorum uc ay boş kaliyom cok zor inşalah kadro gelir

 191. mehmet şahin dedi ki:

  tyçp nin sürekli olması gereklidir..inşallah olur…

 192. Mehmet Veysi Uzunca dedi ki:

  18/09/1977 – Evli 2 Çocuk Babasıyım %40 Engelliyim Diyarbakır Bağlar İlçe Gıda Tarım Hayvancılıkta 2 Yılındayım Evrakçı Olarak Çalışmaktayım,Múdürüm & Mühendisler benden memnun SAYGILAR

 193. KEMAL ÖZTÜRK dedi ki:

  BEN IKI YILDIR HIZMET ALIMINDAN OKULDA ÇALIŞIYORUM.ÜÇ AY CALIŞIP ÇIKARIYORLAR SONRA IKINCİ DÖNEM DÖRT AY DAHA ÇALIŞIYORUZ YAZ SEZONU BOŞ ÇOCUKLAR RIZIK BEKLİYOR DERHAL BİZDE KADRO BEKLİYORUZ YETKİLİLER DUYUN SESİMİZİ BU KESİM HEP SİZİNLE AYNIN YOLUN YOLÇUSU

 194. sayın başbakanım lutfen allah rızası için bizde typ -okul-işcisiyiz bize kadro verilsin. okul kapanınca yine ortadayız. dedi ki:

  Misafir

 195. dogan polat dedi ki:

  Allah askına bu gidiş nereye bizleri unutanı unuturuz zamanı gelince tabi ki tycp liler.

 196. dogan polat dedi ki:

  okullara neden tycplilere belirsizlik var bizi ekim 2015 alırken ince elediniz.şimdi çıt yok her şey gizli yapılıyoAllah aşkına birileri cevap versin.

 197. Bende 2015 .19 ekimde iş kurdan Valilikten iş başi yaptım Typ yarına bu kadro olayında bizlerde kadro verilmesi istiyoruz eyer bizlere kadro verilirse çok çok memnun olacağız 4 çocuk okutulan o kadar dardayimki duyun sesimizi dedi ki:

  Ekrem

 198. Fatma dedi ki:

  İşkur işcisiyim dört aydır çalışıyorum evim kira dört çocuk annesiyim perişanım eşim ceza evinde bizde kadro istiyoruz devlet büyüklerimizden yardımcı olmalarınıistiyoruz bizlerede kadro gelsin teşekkürler

  • Fatma dedi ki:

   13 aydır çalısıyorum eşim ceza evinde 4 çocugum var evim kira elektirik su faturaları her gün çocuklara düsenli olarak okul harçlıgı okulservisi Allah rızası için biz işkurlara kadro gelsin magdurus.Bizimde yüzümüs gülsün korku içinde yaşamayalım saygılar

 199. ayse dedi ki:

  Biz e katro verirmisiniz isimiz bitiyor ne yPacagiz cocuklarin servis parasini napacagiz genelde herkes bizim gibi bizede katro verirmisiniz borc yaparkenbi guvencemiz yok

 200. NASİP İNŞALLAH dedi ki:

  Bu Haberin Aslı Varsa, Peki Neden O Zaman Sayın Başbakanımız Açıklama Yapmadı..İnşallah Olur..Allah’tan Hayırlısı İnşallah…Kulaktan Duyma Olmasın..Nasip..

 201. abdulhamit dedi ki:

  Sayin cumhurbaskanim ve basbakanim 6 tanevekil veren erzurum dan tycpadina yakutiye belediyesi park ve bahceler personeliyim sizden ricam 3 tane kiz cogumvar devamlilik ve sozlesme baskanlik sistemine evet saygilarimla

 202. KEMAL ÖZTÜRK dedi ki:

  BASBAKANIM İKİ YILDIR TERME CUMHURİYET ORTAOKULUNDA HİZMET ALIMINDAN ÇALIŞMAKTAYIMÜÇ AY CALIŞTIRIYOR ŞİRKET ÇIKIŞ VERİYOR SONRA İKİNCİ DÖNEM TEKRAR ÇALIŞIYORUZ YAZIN DÖRT AY BOŞUZ SEKER HASTASI KÜÇÜK ÇOCUĞUM VAR İMAM HATP MEZUNUYUM 28 ŞUBAT ZULMÜNÜ YAŞADIM BİZE SİZ SAHİP ÇIKMAYACAKSINIZDA CHP Mİ SAHİP ÇIKACACAK BİZ BAŞBAKANIMIZIN SÖZÜNE ÇOK GÜVENDİK SEÇİMDEDE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK ALLAH RIZASI İÇİN BİZİ KADRODAN AYIRMAYIN MİRAÇTAN İNER GİBİ HACDAN DÖNER GİBİ HAYIRLI HABERLERİNİZİ BEKLİYORUM

 203. sevgi dedi ki:

  belediyede işkurda çalışıyorum bende isimin devamını istiyorum ve ev geçindirmek zorundayım iki çocuğum var kocam hasta devam etmek istiyorum yetkililer duysun verdiklerisözü tutsun 2 sedir bana sõz verdiler seni işe alacak diye ana henüz bir cevap yok bekliyoruz yetkililer duyun sesimi artik

 204. sevgi dedi ki:

  Sayın başkanın işkurdan belediyede çalışıyorum ve işinin devamını istiyorum sesiminduyulmasini istiyorum artık söz verdiler henüz 2 senedir hiç bir yere ise almadılar çalışmak zorunda olduğumu biliyorlar herkez kendi eşini dostunu alıyor koltuğa oturunca sadece verilen sõzún yerine getirilmesini istiyorum yetkililer duyun artık bende vaaarimmm

 205. ismail akdere dedi ki:

  Ben eskisehirden yazıyorum Anadolu üniversitesinde iskurdan altiaylik geçici olarak çalışıyordum bugün 29 nisan itibariyle işimize son verildi nerde bu devlet şimdi niye duymuyorlar biz kadrolu işçi olalım demiyoruz eski taşeron dedikleri kuruma getirsinler diyoruz bugün milyonlarca kişi işsiz kaldı bilmiyorlarmi bunun bir çaresini bulmalilar bence bir an önce issizligimi azaltiklarini duymuyorlar çiğ gibi büyüyor bugünden sonra daha da büyüyecek bir dusunun aç sefalet insanlar yine artık halkımız borcunu bıraktı karnını bile doyuramaz hale gelmiştir bugünden itibaren sağ duyulu olun biraz saygı değer başbakanım cumhurbaşkanım birazda halkın sesine kulak verin sizden iş istiyoruz yasayabilelim diye saygılarımla bugün gerçekten işsiz kalınca hem eşim hem cocugum hem ben biraz vicdanını varsa herkesi geri alırsınız bugün işlerine son verilenlerin ama o vicdan varsa

 206. ali yuksel dedi ki:

  bunların kadro falan verme gibi bir çabası yok hepsi yalan 4 yıldır okulda iş kurdan çalışıyom hep aynı yalan yalan üstüne

 207. şehirnaz oktar samsun ilkadım dedi ki:

  benim eşim işkurdan geçiçi işçi olarak belediyede çalışıyor 3tane okuyan kız çoçuğum var allaha şukur hepside başarılı ama aldığımız para belli masraflarını karşılamakta çok zorluk çekiyoruz buyuğumuzden yani cumhurbaşkanımızdan allah rızası için yavrularımın babasınada kadro verilmesi samsun ilkadım belediyesi

  • Selamün aleyküm hayırlı Akşamlar Ben büyük ada imam hatip lisesi sinde çalışıyorum bizede kadro varmı acaba hizmetli olarak dedi ki:

   Muharrem

 208. Ayşe dedi ki:

  Saçmalık bim migros eşek gibi çalıştırıp en fazla 8 ay sonra performansın düşük deyip işten çıkarıyor işkur ssk ya yol parasına yemek parasına el koyuyor maşallah yasamayalim bence

 209. MEHMET VEYSİ UZUNCA dedi ki:

  %40 ENGELLİYİM DEVLETE GÖRE 2003 TEMMUZ AYINDA ENGELLİ RAPORU OLAN ENGELLE DEGİLMİŞ 2006 TEMMUZ OLMALI ONDAN DOLAYI VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANAMIYORUM ENGELLİ DEGİLMİŞİM BU İŞİN SONU NE OLUCAK HEP KISA SÜRELİ İŞ OLMAZ 2 YILDIR DİYARBAKIR BAGLAR İLÇE GIDA TARIM HAYVANCILIK TA TYP CALIŞANI OLARAK VE EK OLARAK EVRAKCI OLARAK CALIŞMAKTAYIM SAYGILAR

 210. Mustafa inal dedi ki:

  İki yıldır birokulda temizlikci olarak çalışmaktayım biztemizlik yapmasak çocuklar hastalıktan kurtulmaz asıl kstroya hakeden bizleriz bizim elimizfen tutun sayın cuhhur başkanım

 211. müslüm kuş dedi ki:

  Slm bende iskurda calisiyom özürlü biriyim yüzde kirk raporum var Ayağım yok bize hak tanımasını istiyom basbakanimda gerçekten zor durumdayım kalıcı olmak istiyom okulda

 212. tahsin dedi ki:

  sözleşme ne oldu hani insanlara verilen sözler bumu sizin sözünüz

 213. Efsane dedi ki:

  Umutlar tükenmesin inşallah..Allah büyük..Olmayacak diye bir şeyde yok..İsteseler olur…

 214. Bilen varmı hiç cevap yok dedi ki:

  Saniye özcan. Bolu

 215. yaşar avcı diyorki 03 11 2014 dedi ki:

  selam ben işkurda çalışıyorum ve aynı zamanda yüzde elli raporlu bir kimseyim ve iki tane cocugumu çok zor şartlar altında okutmaktayım okuluma aynen devam etmekistiyorum bizlere kadro verilmesini veaynı zamanda siz sayın bakanımdan arz ve talep ederim yaşar avcı 05368184598

 216. Slmlar..okulun en pis islerini biz yaptık. Yorucu tempoda sürekli temizlik yaptık. .okul bize biz okula alismisken kullanilmis mendil gibi atilacagiz...askeri ücretle işimiz devam etse keşke. . dedi ki:

  Çöpler krali

 217. temur dedi ki:

  arkadaslar 2 haziranda isbasi yaptim maasimi 20 temmuzda alacagimi soyledi iskurdaki bizden sorumlu kisi ve ikincisi sigortamizi sadece saglik sigortasi emeklilige sayilan sigorta yatirilmiyormus boyle bisi varmi

 218. Mehmet emin hamarat dedi ki:

  Saygıdeger cumhurbaşkanımız,siz bu projeyi başlattınız,sizin sözünüz senettir,657 yasasını ortadan kaldırıp eşit ücret,eşit yaşam deyip tüm çalışan kesimleri rahat ettirecektiniz,hiç devletin bünyesinde,3,6,7,ay çalılaşn işçi varmı,yeter artıkTYÇP,lileride eşit vatandaşlar sınıfına koyun,ben 10 defa dünyaya gelsem kalbim sizinle fakat kalplerimizi çabuk kırıyorsunuz,zaten kadrolular tyçp,var diye sabah,8,akşam,5,de aylak,aylak,aylık,3000,tl haram para ile sırtımızdan geçiniyorlar,bazıları,hepsi degil,sizim bir sözünüz var ilk önce hak,sonra halk,nerde,Yüce rabbimin lutfu ile sonra bizim oylarımızla 13 yıldır o makamdasınız,dilerim 50 yıl daha orada kalın,ama birde bizim penceremizden bakın,1300 tl maaş,700kira 3,ÇOCUK,6,AYLIK İŞ,sonuç,uçurumun dibindeyiz.Ben şanlıurfa şerif özden başarı ortaokulunda 5yıldır çalışıyorum,benim gibilerin derdine allah rızası için,en az sabit,11ay,1500 tl maaşa da razıyız,diyecegim bu kadar allaha emanet olun.ellerinizden öperim.

 219. Murat dedi ki:

  Bizler okul aile birliğinden girip sezonluk calişan temizlik elemanlarız.bizlere kadro geliyorma yada ne zaman gelecek.biri artık bilgi versin kimsenin sabrı kalmadı artik.

 220. Anonim dedi ki:

  bende işkur elemanı olarak bi okulda iki yıldır çalışıyorum okulda bütün ağır işi geçici işçiler yani biz yapıyoruz her derrs arası tuvaletleri yıkıyoruz koridorları paspas yapıyoruz ve akşamda bütün sınıfları süpürüp siliyoruz çocuklarımız temiz temiz yaşasınlar hasta olmasınlar diye canımız çıkıyo ama olsun çok şükür diyoruz ama gel gelelim biz bukadar emek verirken kadrolular napiyo akşama kadar oturuyo benim iki katım maaş alıyo ve ben dert ediyorum acaba bu sene çalışıyorum seneye nolcak ya işe alınmazsam diye üzülüyorum yani hakedene kadro veilmiyor çok acı sadece iş istiyoruz

 221. emektar dedi ki:

  okullarda kadro istiyoruz ene azından yarın nolcaz diye düşünmekten bıktık

 222. Anonim dedi ki:

  Selami Köse ne zaman gelecek katro işkura bir şey söyleyeyin

 223. Müşerref dedi ki:

  Mrb ben 8 aydır iskurda okulda hizmetli olarak çalışıyorum ve 3 tane çocuğum var gerçekten bizede kadro olcakmi

 224. ersan dedi ki:

  sayın cumhur başkanım ben işkurdan bir okulda çalışıyorum 08/07/2016tarihinde çıkış verilecek evliyim üç çocuğum var çok ihtiyacım var sizden yardım bekliyorum sayın cumhur başkanım

 225. ZEYFE ASLAN DIYORKI dedi ki:

  TYP DEN GIRDIM 9 AYDIR CALISIYORUM BENIMDE ISE IHTIYACIM VAR BIZEDE KADRO GELIRMI COK TEDIRGINIM DEVAMLI IS ISTIYORUM IKI COCUGUM VAR NE OLUR BIZEDE KADRO VERIN

 226. ZEYFE ASLAN DIYORKI dedi ki:

  BEN TYP DEN GIRDIM 9 AYDIR OKULDA CALISIYORUM LUTFEN BIZEDE KADRO VARMI DEVAMLI ISE IHTIYACIM VAR SAYIN CUMHUR BASKANIMIZ

 227. dilek dedi ki:

  Insaallah

 228. orkun dedi ki:

  işkurdan 9 aylık çalışmaktayım kaç gün işe gitmeme hakkım var rapor alablirmiyiz

 229. Aynen katılıyorum. .en çok biz hakediyoruz dedi ki:

  Sevda

 230. Sedat dedi ki:

  9 aydir milli eğitim in geçici personeli olarak bir okulda. temizlikçi ve kaloriferci olarak çalışmaktayız şuradan 3veya5gunumuz kaldı bizi sevindirecek bir haber yokmu yani taseronlar gibi umudumuz olacak mi kadrolaşma gibi

 231. eda dedi ki:

  tyçp ci arkadaşlarım devlet baba bizleri hiçbir zaman unutmaz eminim.

 232. eda dedi ki:

  kadro bizlere de var

 233. Ben yusuf hatay dedi ki:

  Ben typ calisanim sayın başbakanım bizim halimiz ne olacak

 234. biz çalışanların emeğini göz ardı etmeyin!.. dedi ki:

  pınar yavuz

 235. Ertugrul dedi ki:

  Ben van ercisten yaziyorum lise mezunu bir tc vatandasim iskur adina 7 ay milli egtimde calisiyurum ancak okullar tatil oldummu hayat bize zindan oluyu uc evladima baka bilecegim ekmege ihtiyacim var nulursunuz bize bir care bulun ALLAH rizasi icin saygilarimla

 236. typ calisani olan bir isciyim ben devamli is istiyorum katro beklentim yok dogrusu allahin izniyle emekliye kadar calismak isterim dedi ki:

  Halil bal

 237. ayahan dedi ki:

  kadro falan gelmez kimse heveslenmesin fakir fakir olarak kalacaktır

 238. safiyevgozutok dedi ki:

  devletime sesleniyom bende iş istiyorumeşim issz evim kira coçuklarım okul masrafi gelir hic yok bez neyapak açlıktan olekmi sadece duzenli bir iş istiyorum eşim boyaci kışın işi olmaz borc yıgılır neyinen odenir yetkililer duysun sesimi ıntıharmı edelim açlıktan okulda hızmetli olmak istiyom teşekkur ederiim

 239. Adalet esitlik dedi ki:

  Vay vay Müslüman kardeşlerim ben yalnızca Allahın adaletine inanır ona sığınırım bu iş kur dedikleri olay kendi çevresindeki insanları alıp kadroya koydular sadece onlar girebildi sakın bizede gelecek diye beklemeyin ben adaletsizlik yaptıkları için hakkımı helal etmiyorum oy günü geldiğin de bizim adeletimiz konuşur alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

 240. Bayram yuca dedi ki:

  Ben işkur üzerinden müftülükte çalişiyom.ama 2ay sonra bitecek.çalişma sürelerini uzatın.bizede kadro verin.memurun yaptı işi askeriye ücretle yaparim.05368266841

 241. RRR dedi ki:

  14 YILDIR TAŞERONDA ÇALIŞIYORUZ HİÇBİR ŞEKİLDE FAYDASINI GÖRMEDİK İŞVERENLER HEP EZDİRDİLER SÖZDE İŞVEREN İŞÇİSİNİN SORUNUNU DİNLEMEDİ BUZAMANA KADRAR İŞÇİ ÇALIŞTIRILSIN PATRON KEYİF YAPSIN ADALETMİ BU İŞVEREN İŞÇİSNİN SIRTINDAN PARA KAZANMASINI BİLİR İŞÇİSİNİ DÜŞÜNMEZ ADALET NEDİR ANLAMIŞ DEGİLİZ VERİNİZ ASLİ KADROMUZUDA İŞVEREN TAŞERON İŞÇİLERİNDEN NEMALANMASIN VERİLEN OYLARIN KARŞILIGI İŞVERENİ TUTUP İŞÇİYİ ÖNEMSEMEMEKSE BİZLER BU OYUNUN İÇERİSİNDE YOKUZ ARTIK YETER HÜKÜMET HIZLANDIRSIN TAŞERON KADROSUNU DÖNER SERMAYE TAŞERONA YANSITILSIN

 242. eyyùp dedi ki:

  Slm. İşkur ùzerıden. Devamlı. Olsa. Güzel olur ben inanmiyorım. Haydı Türkiye slm

 243. Kadro hayal bari işimizi geri versinler dedi ki:

  Mkl

 244. haydar Altikaya dedi ki:

  Ben iki donemdir iskur kanaliyla erezyonla mucale amacli ormanda calisiyorum gecen sene dokuz ay calistk bu sene alti aya fusurduler surekli olsa karo istemiyodum

 245. tayyip dedi ki:

  arkadaşlar yine ne olursa adaşımdan olur şayın cumhurbaşkanımız bizi düsünür ondan rica ediyoruz

 246. Hakan yıldız dedi ki:

  typ çalışır 9 ay geldimi yenisi gelir katrolular yatar adeletin bu dünya

 247. yaşar avcı dedi ki:

  ben üc yıldır ordu ili ünye ilcesi yenikent orta ve ilk okulda calış maktayım aynızamanda özürlü ve sakat bir kimseyim özürlü kadrosundan yarar lanmak istiyorum geregini yapılmasını arz ve talep ederim telafonum 05368184598

 248. muş dedi ki:

  ya bu torpil vary. fakiri öldurmuş.hep.zenginler.aliyor.vijdani.rahatmi. fakir.insanlar.gibi.kadromiş.boş.arkdaş.

 249. okan dedi ki:

  valla bizide adam yerine koyup kadro verirlerse ne ala ne hos amma nerdeeeeeeeeeeeeeee bu devlet herkese devletligini yapiyor ama bi bize yapmiyor ne diyim vatani satanlar tokk vatana sahip cikanlar acc allah büyüktür .

 250. okan58 58 dedi ki:

  valla bizide adam yerine koyup kadro verirlerse ne ala ne hos amma nerdeeeeeeeeeeeeeee bu devlet herkese devletligini yapiyor ama bi bize yapmiyor ne diyim vatani satanlar tokk vatana sahip cikanlar acc allah büyüktür .

 251. İşkur a bile yaş sınırı koyuyolar bu nasıl bir adalet dedi ki:

  Ramazan Ortaacar

 252. Tycp is devami istiyoruz sesimizi duyun dedi ki:

  Hatun

 253. ALİ dedi ki:

  İŞKURDAN MEM DE ÇALIŞIYOM DEVLETE GÜVENİYOM ANCAK KADROLU OLMAK İŞTİYOM
  2017

 254. Üzeyir dedi ki:

  2senedir okulda çalışıyorum işkurdan typç kadro istiyoruz sayın bakanım

 255. Bayram sarı dedi ki:

  İşkurda kadro istiyoruz 6ay çalışıyoz 6ay napcaz 3 çocuk var sayın cumhur başkanım ne olursa sizden olur başbakanım saygılar tek adam tek devlet

 256. kasım akar Harran şanlı urfa dedi ki:

  Bende işkurda 2004 ten beri çalışıyorum 7 çocuğum artı biri engeli bi yere çıkıp çalışamıyorum keşke kadro verseler

 257. Bizde ogm de calisiyoruz bizde kadro istiyoruz. dedi ki:

  Mustafa kale

 258. halil korkmaz dedi ki:

  bende işkur elemanıyı ama bir aysunra çıkışımız yapılacak ben nasıl çoçuklarıma bakacam büyük oğlul tırafik kazasını yaptı allaha şükürler olsun tekrar bize bağışladı ama epelepsi hastası oldu eşim şeker hastası beş öğrencim var ben nasıl bakacam allah rızası içın bana yardımci olun büyükerimden iş bekliyum bir oğlumda asker şuanda işte tlfnm 05353777852

 259. çapan oğlu dedi ki:

  fetöcü olun kadro olur

 260. Özcan dedi ki:

  inşallah olurda herkes ekmek yer bilmem bizim güzelim ülkede binlerce işe ekmeye muhtaç vatandaşımız var nedense yabancı uyruklu olanlara öncelik veriyorlar biz onların durumunda olsaydık bize su bile veren olmazdı

 261. adalet dedi ki:

  benim binlerce işsiz ekmeğe muhtaç kardeşim varken önceden ve sonrada yabancı uyruklulara halkın vergileri ile onlara her türlü sınırsız imkanlar veriliyor ise verenlere HAKIM ZIKIM OLSUN

 262. adalet dedi ki:

  bakın dostlar yıllar önce ülkemize AFGANLARI aldılar bir çoğu MALATYA ve VANDA daha çok yerde varlarda hepsine yer iş ev v.b gibi verdiler göreceksiniz SURYELİLEREDE verecekler veriyorlar

 263. melek u dedi ki:

  umutsuzluga kapılmayın ALLAH buyuktur elbet bırgun guneş hiç ummadığın anda doğar.Gun doğmadan neler doğar.RABBİM hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

 264. zikri celik dedi ki:

  Ben Ant.Aksu da.Zikri Celik.iskur uzerinden 2015 .2016 .2017yillar calistim Tamda kadro sozu verildigi yillarda yinede devam Allah Devlet veHukumetimiz .bsimizdan eksik Etmesin

 265. Bende onbes aydir camide temizik yapiyorum insallah bizede kadro gelir dedi ki:

  Filiz

 266. Bende 13 yıldır okulda calışıyorym banada kadro gelirmi bikemm ama yazları boş kalıyorum maaşda yok bakmakla yüklu oldugum cocuklarım var nasıl olacak bu iş bizede inşaşşlh kadro verilir dedi ki:

  Aysel

 267. Aysel istanbul dedi ki:

  Bende 13 yıldır okulda çalışıyorum bizlerede kadro verilirmi bilemiyorum yazları maaş alamıyorum iki tane çocugum hayırlısı inşallh

 268. hanzala dedi ki:

  Typc özel güvenlik çalışanı reis güveniyorum. Dik dur €gilme vatani seven seninle.ALLAh (cc)hayırlı rızık versin

 269. HANZALA dedi ki:

  Selâmün aleyküm Reis typc özel güvenlik herkeze ALLAH (cc) hayırlı rızık versin.dik dur E gilme vatani seven seninle. KIRIKKALE

 270. fato dedi ki:

  Typ calisaniyim okulda calisiyorum biz kadroyu haketmiyormuyuz zaten maas ayni herkese kadro verseniz kimseyi magdur etmeseniz is kurcular bu ulkenin atandasi deyilmi her pis isi iskurculara yaptiriyorsunuz emek lisi gelenifdaha ne bekletiyorsunuz bir iscinin masi 6 binlira bu parayla kac tane is kucu calistirirsiniz 60 yasindaki insanda nevim ala bilirsiniz bunlarin yerine geclerimizi yerlestirin isyerinde oturup cayicip evinegidiyor bu adam emekli olurmu devlette is yapiyor sansinnnnn

 271. Adem pehlivan dedi ki:

  İşkur kesinlikle uzasın

 272. Okullara adı kadrolu elqmqnlar var onların maaşıyla iki kişi ekmek yer ved onlardan verimli olur yapılan işten daha iyi sonuç alınır bence dedi ki:

  Süleyman

 273. kesinlikle işkur elemanlarını güzel bi arındırıp devletine yarıyanları vatan haini olmayan kişileri seçip verilsin ama adaletli dedi ki:

  kesinlikle işkur elemanlarıgüzel bi arındırıp vatanına milletine ve devletine hain olmayanları alınsın

 274. Lavin dedi ki:

  Bizde typ çalışanları olarak kadro verilmesini istiyoruz şubat 12 işsizim karda kışta çok masum olcaz bizim de yüzümüzu güldürün haksızlık yapmayın lütfen yalvarırım

 275. Mustafa öncü dedi ki:

  4 senedir okulda çalışıyorum hani kadro verilecekti

 276. Ahmet dedi ki:

  İskurdan ise giren kadro vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar tycp de çalışanları saatlik çalışan olarak göstermişler yasada saatlik çalışanları devamlı çalıştırmak için yasa çıkarılmış tycp haftada 40 saati geçemez ibaresi koymuşlar amaaaaa bizi 45 saat çalıştırıyorlar haftada bu nasıl iş sabahın 7- 5 işbaşı yapıyoruz akşam 5 – 5 buçukta bırakıyoruz adalet bunun neresinde

 277. Mehmet kışla dedi ki:

  Ben okulda calısıyorum 4cocuk babasıyım bize de kadro varmı sayın baskanım

 278. Mehmet dedi ki:

  İşkur elamanıyız 3tane okukaloriferi yakar.sabah 6da gideriz,akşam 6da okuldan çıkarız.engelli bı kızım var onu okutmak için başka bir işe gidemiyom.inşallah işkurada bı düzenleme yapar.duy sesimizi cumhurbaşkanım.Alah başımızdan eksik etmesin seni.

 279. Mehmet dedi ki:

  Okullarda çalışan işkur elamanlarınıda kadroya alınacak.duyun sesimizi

 280. Allah aşkına bizede kadro dedi ki:

  Medine