Hangi memurlara ikramiye ödenir ve tutarı ne kadardır?

Yorum yaz Haber - Hangi memurlara ikramiye ödenir ve tutarı ne kadardır?

Hangi memurlara ikramiye ödenir ve tutarı ne kadardır?

Hangi memurlara ikramiye ödenir ve tutarı ne kadardır

Belediye ve il özel idaresi personeline ikramiye ödemesi yapılması hem Belediye Kanunu’nda, hem Büyükşehir Belediye Kanunu’nda hem de İl Özel İdaresi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Her üç kanunda da benzer düzenlemelere yer verildiğini görüyoruz. Aşağıda bu konuyu detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre, belediyelerdeki toplam memur sayısının yüzde onunu geçememek kaydıyla belediyede çalışan memurlara yılda iki defa ikramiye ödenebilmektedir.
Bu konuyla ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49’uncu maddesinde; ‘’….Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (25.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir’’ hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde belediye memurlarından başarılı olanlara encümen kararıyla yılda en fazla iki defayı geçmemek üzere her defasında 25.000 x 0,083084 = 2.077 TL tutarında ikramiye ödenmektedir. Maaş katsayısındaki artışlara göre ikramiye tutarı da artmaktadır.

Ayrıca, 5216 sayılı Kanun’un 22’nci maddesine göre, büyükşehir belediyelerinde çalışan başarılı memurlara her defasında ise 36.000 *0,083084 = 2.991 TL tutarında olmak üzere en fazla iki defa ikramiye ödenmektedir.

Diğer yandan, 5302 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesine göre; il özel idarelerinde çalışan başarılı memurlara her defasında 2.077 TL veya 2.991 TL tutarında olmak üzere yılda en fazla iki defa encümen kararıyla ikramiye ödenmektedir. Kanuna göre ödenecek ikramiye tutarının büyüklüğü büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlere göre değişmekle birlikte büyükşehir belediyelerinin olduğu yerdeki il özel idareleri kaldırıldığı için diğer yerlerdeki il özel idare memurlarına 2.077 TL ödeme yapılmaktadır.

Bu ödemeden hem gelir vergisi hem de damga vergisi kesilecektir.

İkramiye ödemesinde kriter var mıdır?

Her üç kanunda da çalışan memur sayısının ancak % 10’u kadarına ikramiye ödenebilmektedir. Bunun için ikramiye ödemesinin objektif kriterler dışında yapılması personelde büyük bir hayal kırıklığı oluşturacaktır.

Bazı belediyelerin ikramiye ödemesinde objektif kriterler belirleyerek başarılı personeli tespit ettikleri görülmektedir. Birçok belediyede ise kanunen zorunlu olmadığı için böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

Genel bir düzenlemeyle bu konuda köklü bir çözüm getirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz. Yani her belediyenin ikramiye ödemesini objektif kriterler doğrultusunda ödemesi sağlanmalıdır.

Diğer yandan, 5302 sayılı Kanun zorunlu tutmamakla birlikte il özel idarelerinin genelinde İl Özel İdaresi Personelinin Performans ve Durum Değerlendirmesi Yönetmeliği çıkardığı ve bu yönetmelikler çerçevesinde de ikramiye ödemesi yaptığı görülmektedir.

Bunun için de öncelikle yukarıda belirtmiş olduğumuz her üç Kanunda da bu konuyu objektif kriterlere bağlama yönünde bir düzenleme getirilmelidir. Aksi takdirde güzel bir uygulamanın kötüye kullanılmasının önüne geçilemez. Başarının ödüllendirildiği ve “Hakkın” hakim olduğu bir sistem dileğiyle. sgkrehberimemur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2017, memur alımı 2017, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.