Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Tabip Subay Alımı

Yorum yaz Askeri İlanlar - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Tabip Subay Alımı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Tabip Subay Alımı 

DKK 2015 Yılı 1. Dönem Uzman Tabip Subay Alım İlanı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Tarihleri

31 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015

Başvuru Adresi

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

Bu kılavuz

TSK Sağlık Komutanlığı Asker Hastanelerindeki kadrolar ile Deniz Kuvvetleri K.lığının muhtelif kadrolarına muvazzaf uzman tabip subay olmak için başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak subaylığı ve denizciliği seçtiğiniz için

sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

İÇİNDEKİLER

1.ALIM YAPILACAK UZMAN TABİP BRANŞLARI5

2.YASAL DAYANAK :6

3.BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:6

4.BAŞVURU YÖNTEMİ:7

5.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :8

6.UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :8

7.YAZILI SINAVLAR :9

8.YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINAKATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :9

9.2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI :10

10.DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :10

11.2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :11

12. SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ :11

13.GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :11

14.TAAHHÜTNAME İŞLEMLERİ :11

15.MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY/ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :11

16.KARARNAME/SÖZLEŞME YAPILMASI :11

17.SINAV TAKVİMİ :12

GENEL KÜLTÜR BRANŞINA AİT SORULABİLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAŞLIKLARI13

BOY-KİLO STANDARTLARI14

ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ15

BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ16

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU.. 17

SUBAY ADAYI BİLGİ FORMU.. 19

Sevgili Uzman Tabipler;

Bu kılavuz; kendi gemisini yapabilen ve dünya denizlerinde sancak varlık gösteren donanmaya sahip Türk Deniz Kuvvetlerine muvazzaf subay statüsünde uzman tabiplerin nasıl başvuracağı konusunda sizlere yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuz, Deniz Kuvvetleri K.lığına başvuru esasları, seçim aşamaları ve kesin kayıt esaslarını kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmakta, basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.

Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden üst seviyede yetişmek, Türk Deniz Kuvvetlerinin yürütmekte olduğu projeler ile yeni yapılan gemileri ve personelini desteklemek, Kaptan-ı Derya Barbaros’un “Denizlere Hakim Olan Cihana Hakim Olur” hedefi doğrultusunda silah arkadaşımız olmak istiyorsanız, sizleri Deniz Kuvvetleri K.lığına bekliyoruz.

Başarınız devamlı, pruvanız neta, denizleriniz sakin, rüzgarlarınız bol, geleceğiniz aydınlık olsun.

Dz.K.K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1.BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. İLGİLİ DEĞİŞİKLİK AŞAĞIDA YER ALAN İNTERNET ADRESİNDE YAYINLANIR.

3.ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ RESMİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

1.ALIM YAPILACAK UZMAN TABİP BRANŞLARI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA ALINACAKMUVAZZAF SUBAY UZMAN TABİP BRANŞLARI
Acil Tıp
Anestezi ve Reanimasyon
İç Hastalıkları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
KBB
Psikiyatri
Radyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji

2.YASAL DAYANAK :

Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik’e dayanılarak yukarıdaki çizelgede belirtilen branşlardaki uzman tabip erkek ve bayanlardan TSK Sağlık Komutanlığı Asker Hastanelerindeki kadrolar ile Deniz Kuvvetleri K.lığının muhtelif kadrolarına muvazzaf uzman tabip subay temini yapılacaktır.

Başa Dön

3.BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a.Genel Koşullar:

(1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2)Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a)Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b)Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c)22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanunun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden,

mahkum olmamak.

(4)Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmemiş olmak,

b.Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1)Adayların tıp fakültesi mezunu ve alım yapılacak branşlara uygun eğitim veren kurumlardan en geç 31 Aralık 2015 döneminde mezun olmaları gerekmektedir.

(2)Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

(5)Alımı yapılacak branşa göre belirlenen ve ilanda belirtilen sınavlardan istenilen yeterli notu almış olmak,

(8)Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (Askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır.) (Kredi yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredileri hariç)

c.Yaş İle İlgili Koşullar:

01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşından büyük olmamak, (01 Ocak 1982 ve sonra doğanlar) şartı aranır.

ç.Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1)Fiziki Yeterlilik ve değerlendirme testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde (TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen ön sağlık koşullarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik) öngörülen koşulları taşımak.

(2) Sevk edileceği Asker Hastanesi/Geçici Sağlık Kurulu (GSK)/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “Sınıfında Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlam raporu almak,

d.Kaynaklar:

(1) Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için;

(a)Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b)Askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlardan nitelik belgesi uygun olanlar,

(c)Askerlik hizmetini yerine getirip terhis edilenler,

(ç)Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memur ve işçiler,

(d)Bayanlar

başvuru yapabilirler.

e.Özel Koşullar:

(1)Askerlik hizmetini yaparken başvuran yedek subay, kısa dönem erbaş/er ve erbaş/erler için üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(2)Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirindenuygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(3)Yedek subayların hizmet esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde olmak.

Başa Dön

4.BAŞVURU YÖNTEMİ:

a.Başvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “İnsan Kaynakları-Personel Alım Alımları” sayfası altında bulunan http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinden “2015 yılı 1. Dönem Muvazzaf Subay Uzman Tabip Alımı”başlığından yapılacaktır.

b.Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden ‘‘İlk Başvuru” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

c.Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

d.Başvurular; 31 Aralık 2014 günü saat 14:00’da başlayıp, 23 Ocak 2015 günü saat 08:00’da sona erecektir.

e.Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle tekrar sisteme giriş yaparak bilgilerini tamamlayacaklardır. Bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

f.Adayların, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek şifrelerini direk olarak ekranda göreceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan girmeleri gerekmektedir. Şifreler e-mail adresine gönderilmemektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

g.İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ğ.Alım süresince her türlü duyuru http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi tebligat gönderilmeyecektir. http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

Başa Dön

5.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

a. Başvurusu uygun görülen ve yazılı sınava girecek adayların listesi 5 Şubat 2015 tarihindehttp://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeilan edilecektir.

b.Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında

(1)Aday Bilgi Formu (sayfa 19’da yer alan form doldurularak çıktı alınacak ve imzalanacaktır.),

(2)Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (sayfa 17’de yer alan form bilgisayar ortamında doldurularak 3 nüsha çıktı alınacak ve imzalanacaktır.)

(3)Tıpta Uzmanlık Diploma fotokopisi (öğrenciler için öğrenci belgesi)

6.UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a.Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1)Genel kültür ve sayısal yetenek sınavına,

(2)Ön sağlık muayenesine,

(3)Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,

(4)Mülakata

tabi tutulacaklardır.

b.Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki adıma devam edemezler.

c.Ayrıca tüm adaylara kişilik değerlendirme testi uygulaması yapılacaktır.

7.YAZILI SINAVLAR :

a.Yazılı sınav ve 2. seçim aşamaları 10-11 Şubat 2015 tarihlerinde saat 10:00’da Deniz Harp Okulu K.lığında icra edilecektir. Sınav merkezleri ile ilgili planlamada değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. Aday sayısına bağlı olarak farklı/ilave sınav merkezi veya merkezlerinde sınav yapılması durumunda, adaylar bu konuda herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

b.Yazılı sınavda; test usulü 50 genel kültür, 50 sayısal yetenek (liselerin fen bilimlerinde okutulan temel matematik müfredatı, sayısal ve sözel mantıksal muhakemeyi ölçücü nitelikte sorular) olmak üzere 100 soru sorulacaktır

c.Yazılı Sınavda sorulabilecek Genel Kültür sınavına ait muhtemel alt konu başlıkları sayfa 13‘da belirtilmiştir.

ç.Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 puan kırılır.

d.Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.Sınav değerlendirmesi Standart Puan Hesaplaması ile yapılacaktır.

e.Genel kültür sınavından 30 standart puan ve daha yukarı, sayısal yetenek sınavından 35 standart puan ve daha yukarı puan olması kaydıyla, her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı puan alanlarbaşarılı sayılır.

f.Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır.

g.Yazılı sınav ve 2’nci Seçim aşamalarının 10-11 Şubat 2015 tarihlerinde tamamlanması planlanmaktadır.

8.YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINA

KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Yazılı sınavı kazanan adayların listesi, sınavın yapıldığı yerde adaylara sınav bitiminden 2 saat sonra tebliğ edilecek ve ayrıca http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonrasında diğer seçim aşamalarına geçilecektir. Yazılı sınav ve 2’nci Seçim Aşamalarının 1-2 gün sürmesi planlanmaktadır.

Başa Dön

9.2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI:

Yazılı sınavı geçen adaylara katılacakları 2’nci Seçim aşamalarında önce kişilik testi uygulanacaktır. Kişilik testinin sonuçları mülakat aşamasında veri olarak kullanılacaktır. 2’nci Seçim Aşamalarının diğer safhaları aşağıda açıklanmıştır.

a.Ön Sağlık Muayenesi :

Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde öngörülen koşulları taşımak (Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık koşulları ile sayfa 14‘de belirtilen boy/kilo standartlarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik).

b.Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testleri :

(1)Ön sağlık muayenesinden geçen adaylara Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testleri uygulanacaktır. Test ile ilgili ayrıntılı bilgi erkek adaylar için sayfa 15, bayan adaylar için sayfa 16‘dadır.Değerlendirmede branşlardan baraj puanı olmaksızın üç testin ortalaması 30 ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır.

(2)Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

(3)Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

c.Mülakat :

Mülakat sınavında aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Sınavda 100 üzerinden 80 ve daha yukarı puanalanlar başarılı sayılır.

(1)Genel Görünüm (Kılık kıyafet, genel fiziki görünüm)

(2)Davranış (Tavır ve Hareketler, Sınav Ciddiyeti, Jest ve Mimikler)

(3)Kendine Güveni (Heyecan Durumu, İletişim Yeteneği)

(4)Konuşması (Diksiyonu, Kelimeleri Düzgün Seçip Seçmediği, Ses Tonu, Konuşması ve Anlaşılabilirliği)

(5)Anlama ve Anlatma Kabiliyeti (Kendine İfade Yeteneği, Anlatım Düzgünlüğü, İkna Yeteneği, Kavrama Yeteneği, Konuya Hakimiyeti).

10.DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

a.Yazılı sınav toplamının %70’i, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi’nin %10’u, mülakatın %20’si ve özel niteliklerden alınan puanların toplamına göre yapılır.

b.Tüm sınavları başarı ile geçen adayların nihai sıralamasında,

(1)Yüksek lisans yapanlara ilave 5 puan verilir,

(2)Doktora yapanlara ilave 10 puan verilir,

(3)Şehit eş ve çocuklarına 10, gazi eş ve çocuklarına puan ilave edilmektedir.

(4)2010 yılından itibaren 2015 bahar dönemine kadar YDS sınavı veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan (ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Kılavuzu) en az 75 puan almış adaylara 5 puan ilave edilir.

11.2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :

2’nci seçim aşamaları sonuçlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca onaylanmasını müteakip sonuçlarhttp://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

12. SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ:

Yapılan sınavlardan başarılı olan adaylar TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık muayenelerinin yapılması amacıyla Sevk edileceği Asker Hastanesi/Geçici Sağlık Kurulu (GSK)/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay/Astsubay Olur” kararlı sağlam raporu almalıdırlar.

13.GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği askeri teşkilatlarda çalıştırılacak kamu personeli hakkında yapılmaktadır. Başarılı olan adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılır.

14.TAAHHÜTNAME İŞLEMLERİ :

Güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan ve mezun olduğunu ibraz eden adaylardan; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adayları ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresinde taahhütname imzalanacaktır.

15.MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY/ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

Adayların katılacağı eğitimler bilahare ilan edilecektir.Muvazzaf/sözleşmeli subay adayı, çalışıyor ise çalışmakta olduğu işyerinden tefrik edildiği eğitime başlamadan önce ayrılmak zorundadır.

16.KARARNAME/SÖZLEŞME YAPILMASI :

Muvazzaf subay adayları kararnamesinin onaylanması müteakip Teğmen rütbesine naspedilirler.

Başa Dön

17.SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati: 31 Aralık 2014 saat 14:00

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 23 Ocak 2015 saat 08:00

Yazılı Sınav ve 2’nci Seçim Aşamaları Merkezi: Deniz Harp Okulu K.lığı

Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi: 5 Şubat 2015.

Yazılı Sınav ve 2’nci Seçim Aşamaları: 10-11 Şubat 2015

2’nci Seçim Aşamaları Sonuçları: 2’nci Seçim aşamaları sonuçlarının

onaylanmasını müteakip ilan edilecektir.

İlan ve Başvuru Adresi: http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞIDeniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

İnsan Kaynakları Başkanlığı

İrtibat Numaraları

Telefon

0 (216) 310 93 65

Faks

0 (216) 310 72 46

BOY-KİLO STANDARTLARIYukarıda yer alan konu ve alt konular referans olarak belirtilmiştir. Sınav soruları hazırlanırken yukarıda belirtilen alt konu başlıklarından ve/veya benzer konu başlıklarından yararlanılacaktır.

ERKEK ADAYLARDA ARANANBAYAN ADAYLARDA ARANAN

Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)
164 72 51 153 60 44
165 72 52 154 61 45
166 72 52 155 62 45
167 73 53 156 63 46
168 73 54 157 63 46
169 74 54 158 65 47
170 75 55 159 65 48
171 76 56 160 66 48
172 77 56 161 67 49
173 78 57 162 68 49
174 79 58 163 69 50
175 80 58 164 69 51
176 81 59 165 70 51
177 81 60 166 70 52
178 82 60 167 71 53
179 83 61 168 73 53
180 84 62 169 74 54
181 85 62 170 75 54
182 86 63 171 75 55
183 87 64 172 76 56
184 88 64 173 77 56
185 89 65 174 78 57
186 90 66 175 79 58
187 91 66 176 80 58
188 92 67 177 81 59
189 93 68 178 82 60
190 94 69 179 83 60
191 95 70 180 84 61
192 96 70 181 85 62
193 97 71 182 86 62
194 98 72 183 87 63
195 99 72 184 88 64
196 100 73 185 88 64
197 101 74 186 89 65
198 102 75 187 90 66
199 103 75 188 91 67
200 104 76 189 92 67
201 105 77 190 93 68
202 106 78 191 94 69
203 107 78 192 95 70
204 108 79 193 96 70
205 109 80 194 97 71
206 110 81 195 98 72
207 111 81 196 99 72
208 112 82 197 100 73
209 114 83 198 101 74
210 115 84 199 102 75
200 104 76
201 105 76
202 106 77
203 107 78
204 108 79
205 109 79
206 110 80
207 111 81
208 112 82
209 113 83
210 114 83

ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV .KOŞU MEKİK
Tekrar Puan Süre dk. Puan Tekrar Puan
1 2 3 1’inci Grup 2’nci Grup 3’üncü Grup 1 2 3
40 100 6.30-6.39′ 100 40 100
39 98 6.40-6.49′ 98 100 39 98
38 96 6.50-6.59′ 94 98 100 38 96
37 94 7.00-7.09′ 90 94 98 37 94
36 92 7.10-7.19′ 85 90 94 36 92
35 90 100 7.20-7.29′ 75 85 90 35 90 100
34 88 97 7.30-7.39′ 65 75 85 34 88 97
33 86 94 7.40-7.49′ 55 65 75 33 86 94
32 84 92 7.50-7.59′ 50 55 65 32 84 92
31 82 90 8.00-8.09′ 40 50 55 31 82 90
30 80 88 8.10-8.19′ 36 40 50 30 80 88
29 78 86 8.20-8.29′ 32 36 40 29 78 86
28 76 84 8.30-8.39′ 28 32 36 28 76 84
27 74 82 8.40-8.49′ 24 28 32 27 74 82
26 72 80 8.50-8.59′ 20 24 28 26 72 80
25 70 78 100 9.00-9.09′ 16 20 24 25 70 78 100
24 68 76 97 9.10-9.19′ 12 16 20 24 68 76 97
23 66 74 94 9.20-9.29′ 8 12 16 23 66 74 94
22 64 72 91 9.30-9.39′ 4 8 12 22 64 72 91
21 62 70 88 9.40-9.49′ 0 4 8 21 62 70 88
20 60 68 85 9.50-9.59′ 0 4 20 60 68 85
19 58 66 82 10.00′ 0 19 58 66 82
18 56 64 80 18 56 64 80
17 54 62 77 17 54 62 77
16 52 60 74 16 52 60 74
15 50 58 72 15 50 58 72
14 47 56 70 14 47 56 70
13 44 54 68 13 44 54 68
12 40 50 66 12 40 50 66
11 38 48 64 11 38 48 64
10 35 46 60 10 35 46 60
9 32 44 55 9 32 44 55
8 29 40 50 8 29 40 50
7 26 35 45 7 26 35 45
6 23 30 40 1’in Grup: 17-25 Yaş Arası2’nci Grup: 26-30 Yaş Arası3’üncü Grup: 31-35 Yaş Arası 6 23 30 40
5 20 25 35 5 20 25 35
4 15 20 30 4 15 20 30
3 10 15 20 3 10 15 20
2 5 8 10 2 5 8 10
1 1 1 1 1 1 1 1

BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV .KOŞU MEKİK
Tekrar Puan Süre dk. Puan Tekrar Puan
1 2 3 1’inci Grup 2’nci Grup 3’üncü Grup 1 2 3
20 100 9.00-9.09′ 100 20 100
19 98 9.10-9.19′ 96 19 98
18 96 9.20-9.29′ 92 100 18 96
17 94 100 9.30-9.39′ 88 96 17 94 100
16 92 98 9.40-9.49′ 84 92 100 16 92 98
15 90 96 9.50-9.59′ 80 88 96 15 90 96
14 85 94 100 10.00-10.09′ 76 84 92 14 85 94 100
13 80 92 97 10.10-10.19′ 72 80 88 13 80 92 97
12 75 90 95 10.20-10.29′ 68 76 84 12 75 90 95
11 70 85 92 10.30-10.39′ 64 72 80 11 70 85 92
10 65 80 90 10.40-10.49′ 60 68 76 10 65 80 90
9 60 75 84 10.50-10.59′ 56 64 72 9 60 75 84
8 55 70 80 11.00-11.09′ 52 60 68 8 55 70 80
7 50 65 75 11.10-11.19′ 48 56 64 7 50 65 75
6 45 60 70 11.20-11.29′ 44 52 60 6 45 60 70
5 40 50 60 11.30-11.39′ 40 48 56 5 40 50 60
4 30 40 50 11.40-11.49′ 36 44 52 4 30 40 50
3 20 30 40 11.50-11.59′ 34 40 48 3 20 30 40
2 10 15 20 12.00-12.09′ 30 36 44 2 10 15 20
1 5 10 15 12.10-12.19′ 28 34 40 1 5 10 15
12.20-12.29′ 24 30 36
12.30-12.39′ 20 28 34
12.40-12.49′ 15 24 30
12.50-12.59′ 10 20 28
13.00-13.09′ 5 15 24
13.10-13.19′ 0 10 20
13.20-13.29′ 5 15
13.30-13.39′ 0 10
13.40-13.49′ 5
13.50′ 0

1’in Grup: 17-25 Yaş Arası

2’nci Grup: 26-30 Yaş Arası

3’üncü Grup: 31-35 Yaş Arası

 


A N K A R A
T.C.GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

SUBAY ADAYI BİLGİ FORMU

UYARI

A-Bu formdaki soruları okunabilir nitelikte, el yazınızla ve dolmakalem kullanarak

cevaplayınız. Durumunuza uygun olmayan sorulara (-) işareti koyunuz.

B-Bütün sorular tam olarak cevaplandırılmadığı takdirde bu form işleme

konulmayacaktır.

C-Bu formda yazılı soruların cevaplarının gerçeğe uygun olmadığı anlaşıldığı

takdirde muvazzaf/ sözleşmeli subaylığa/ astsubaylığa alım işlemleriniz

hükümsüz sayılır ve işe başlamışsanız görevinize son verilir.

I.KİŞİSEL BİLGİLER

TC NO
BRANŞI
1. Adınız Soyadınız
2. Doğum Yeri ve Tarihiniz
3. Cinsiyetiniz 4. Kan Grubunuz 5. Boyunuz
Kilonuz
6. Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz İl/İlçe
7. Medeni Haliniz(Bekar, Evli, Dul, Boşanmış)
8. Evliyseniz, Eşinizin Adı veDoğum Tarihi
9. Eşiniz Çalışıyorsa İşi,Ünvanı ve Adresi
10. Çocuklarınız varsa
Ad ve Soyadları Tahsilde iseOkulu Doğum Tarihi Cinsiyeti
11. Eğer Yaşıyorlarsa,
Babanızın Adı/İşi(Adresi ve telefonu)
Annenizin Adı/İşi(Adresi ve telefonu)
12. Varsa Yaşayan Kardeşlerinizin, Sayısı, Cinsiyetleri, öğrenim durumları ve çalışıp çalışmadıkları.
13. Varsa kanunen bakmakla mükellef olduğunuz kişiler (Sizin gelirinizden başka geliri olmayanlar)(İlk sayfada belirttiğiniz çalışmayan eş ve/veya okuyan çocuklarınızı tekrar yazmayınız.)
Adı Soyadı Doğum Tarihi Yakınlık Derecesi
14. Vücutça bir sakatlığınız veya müzmin bir hastalığınız var mı? Varsa açıklayınız.
15. Şimdiye kadar herhangi bir sebeple mahkemeye verildiniz mi?Verildinizse mahkum oldunuz mu? Ne kadar?(Basit trafik suçları hariç)
16. Hakkınızda idari, adli veya askeri kovuşturma açıldı mı? Evet ise açıklayınız.
17. Ödüllendirildiniz mi?Ödüllendirildiyseniz sebep ve türleri?(Sadece çalışanlar cevaplandıracaktır.)
18. Askerliğinizi yaptınız mı? Yaptınızsa sınıf ve rütbeniz, terhis tarihiniz. Yapmadınızsa sebebi.
19. Yurt dışında bulunduysanız ülke ve süre ile bulunma nedeninizi belirtiniz. (Okul,iş vb.)

II.ÖĞRENİM BİLGİLERİ (Öğrenim hayatı süresince nakil olunan okullar da yazılacaktır.)

20. Türü Okulun Adı Okulun Yeri Mezuniyet Tarihi ve Derecesi Varsa Bölümü
İlkokul
Ortaokul
Lise veya Dengi
2 YıllıkYüksek Okul
Fakülte veya4 Yıllık Yüksek Okul
21. Daha önce askeri okulda okudunuz mu?Okuduysanız ismi ve ayrılma nedeniniz?
22. Varsa Lisansüstü Öğrenim
Türü Programı Yılı Diploma Derecesi Öğrenim KurumununAdı ve Yeri
Master
Doktora
23. Yabancı Dil Bilgisi (En az orta düzeyde ise cevaplayınız.)
DüzeyiAdı Okuma Anlama Yazma Konuşma Öğrenme Şekli ve/veyaKaynağı
Çok İyi İyi Orta Çok İyi İyi Orta Çok İyi İyi Orta Çok İyi İyi Orta
İngilizce
Almanca
Fransızca
Diğer
24. Yabancı dille ilgili olarak sahip olduğunuz sertifika ya da diplomalar.
Veren Kurumun Programın Belgenin AlınmaTarihi
Adı Yeri Türü Süresi
25. Yabancı dil dışında katıldığınız staj, kurs, seminer vb. eğitim etkinlikleri. (En az 1 hafta ve/veya 40 saat süreli olup sonucunda diploma, sertifika ya da katılma belgesi aldıklarınızı yazınız. Bilgisayar vb. eğitimlerinizi de bu kapsamda belirtiniz.)
EtkinliğinAdı ve/veya Konusu Düzenleyen Kurum veya Kuruluşun Adı Süresi Tarihi

III.İŞ HAYATI VE DENEYİMLE İLGİLİ BİLGİLER

26. Ücret ve/veya maaş karşılığı çalışmalar.(Sonuncusundan başlayarak yazınız ve belgelendiremeyeceğiniz hizmetlerinizi belirtmeyiniz.)
İşyerinin Adı Göreviniz veya Unvanınız Başlama Tarihiniz Ayrılma Tarihiniz Son Net Ücretiniz Ayrılma Nedeniniz
27. Serbest (kendi adınıza) çalışmanız olduysa konusunu, tarihlerini ve son bulma nedenlerini belirtiniz.
28. Geçmişte ya da halen Ulusal ya da Uluslar arası nitelikte bir dernek, klüp, topluluk vb. kuruluştaüye olduysanız (üye iseniz) veya çalıştıysanız (çalışıyorsanız) belirtiniz.
Organizasyonun Adı Yeri (İl/Ülke) Etkinlik Süreniz Pozisyonunuz
29. İlgi ve hobileriniz nelerdir? Uğraşı boyutunuz nedir?(Spor, müzik, edebiyat, güzel sanatlar, seyahat, el uğraşları, koleksiyon vb.)
30. Hakkınızda bilgi alınabilecek kişiler (Akrabalarınızı yazmayınız.)
Adı Soyadı Görevi Adresi Telefon

NOT: 4. kişi (varsa) en son çalıştığınız işyerinizden ve amiriniz olmalıdır.

31. Adresleriniz Ev
İş
Varsa YazışmaAdresiniz
32. Telefon Numaralarınız Ev GSM İş
33. Sizi tanımaya yardımcı olacak sorulmasını gerekli gördüğünüz başka soru (ya da sorular) varsa belirtiniz ve cevaplayınız?
TARİH : ___/NİSAN / 201İMZA :

memur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2017, memur alımı 2017, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.