Bazı Personel Her Yıl Fazla Çalışma Ücreti Alabilecek

Yorum yaz Haber - Bazı Personel Her Yıl Fazla Çalışma Ücreti Alabilecek

Personel Her Yıl Fazla Çalışma Ücreti Alabilecek

Fazla çalışma karşılığı ücret ödenmesinin zorunlu olduğu haller dışında yaptırılan fazla çalışmalar karşılığı ücret ödenmesi, bütçe kanunlarına konulan hükümlere ve çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden yapılırken, toplu sözleşmeye konulan hükümlerle bazı personelin fazla çalışma ücretinden yararlanması da sağlandı.

Fazla çalışma konusundaki düzenlemelerde; salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerde, bu hallerin devamı süresince yaptırılan fazla çalışmalar ile fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde çalışma saatleri dışında hizmetin gereği olarak işçiler ile birlikte çalıştırılmaları gereken memurlara yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında ilgililere fazla çalışma ücreti ödenmesi zorunlu tutulmuş ve bunun dışında kalen hallerde fazla çalışma ücreti ödenebilmesi ise ancak kanun veya Bakanlar Kurulu kararları hükmüyle mümkün kılınmıştır.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla, ilgili mali yıl içerisinde kimlere ne kadar fazla çalışma ücreti ödeneceği hususu düzenlenirken, Bakanlar Kurulu da konu, kurum, personel ve süre gibi sınırlamalar getirmek suretiyle fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapabilmektedir.

Bakanlar kurulu kararı olmadan da fazla çalışma ücreti ödenebilecek

Toplu Sözleşmeye konulan hükümlerle, bazı kurumların personeline, yaptırılacak fazla çalıma karşılığı ücret ödenebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı alınmasına gerek kalmadı. 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin Toplu Sözleşmede yer alan düzenlemede, Bakanlar Kurulu Kararı olmadan fazla çalışma ücreti ödenmesi kararlaştırılan personel arasında Maliye Bakanlığının bazı personeli de yer alıyor.

Maliye Bakanlığında sadece bir birimin personeli fazla çalışma ücreti alacak

2014 ve 2015 yıllarında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, 2/B arazilerinin satış ve iade işlemleriyle ilgili konularda fazla çalışma yaptırılan Maliye Bakanlığı personeline kısa süreler için fazla çalışma ücreti ödenmesi imkanı getirilmişti.

Bu yıl imzalanan toplu sözleşmede ise, Maliye Bakanlığında sadece Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında çalışan personel için 2016 yılından itibaren fazla çalışma ücreti ödenmesi imkanı getirildi.

Toplu Sözleşme hükümlerine göre;

-Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenecek.

-Bir personele ödenebilecek fazla çalışma ücreti, ayda 50 ve yılda 300 saati geçmeyecek.

-Her bir saat fazla çalışma karşılığında, ilgili yıl bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katına kadar ücret ödenebilecek. (2015 yılı için saat başı fazla çalışma ücreti 1,63 TL’dir)

-Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemeyecek.

-İş yoğunluğu fazla olan vergi dairesi müdürlüklerini belirlenmesi ve toplam fazla çalışma saat süresinin belirlenerek ilgili müdürlüklere dağıtılması işlemlerini Maliye Bakanlığı yürütecek.

Maliye Bakanlığında, Gelir İdaresi Başkanlığı dışındaki birimlerin (Muhakemat Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü) taşra teşkilatında da personelin görev yapıyor olmasına ve bu birimlerde de sıklıkla “belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai” işlerin görülüyor olmasına rağmen, bu birimlerde görev yapan personelin fazla çalışma ücretine ilişkin düzenleme kapsamında tutulmasının, söz konusu birimlerin personelinde rahatsızlık yaratacağını ve çalışma barışı ile iş verimini olumsuz etkileyeceğini düşünmekteyiz. memurunyeri.commemur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2017, memur alımı 2017, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.