40.000 memur ataması için kanun teklifi verildi

Yorum yaz Atamalar - 40.000 memur ataması için kanun teklifi verildi

CHP milletvekili tarafından meclise 40.000 memur ataması için kanun teklifi verildi.

40-bin-memur-ataması-kanun-teklifi

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli tarafından 2015 KPSS mağduriyetlerinin giderilmesi amacı ile meclise 40.000 memur ataması yapılması için kanun teklifi verildi.

Söz konusu kanun teklifi detayları ve gerekçesi aşağıdaki gibidir;

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın TÜRELİ tarafından 2015 ılı için KPS mağdurlarının mağduriyetinin giderilmei adına 40 Bin yeni memur ataması yapılması için Kanun Teklifi verildi. Söz konusu Kanun Teklifinin detayları;

Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ektedir.

Gereğini saygılarımla arz ederim.
Rahmi Aşkın TÜRELİ İzmir Milletvekili

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1– 13/12/1983 tarihli ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 17- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler için genel idare hizmetleri sınıfından dokuzuncu dereceli 40.000 adet memur kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadroları, hizmet sınıfı ve derece değişikliği yapmak suretiyle idarelerden uygun görülenlere tahsis etmeye Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 2– 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42- 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesi kapsamında ihdas edilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanununun sınırlamalarına tabi olmaksızın-^//¿feO 15 tarihine kadar doldurulur.”

MADDE 3– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE:

Ülkemizde ataması yapılmayan gençlerimizin sorunları giderek büyümüş ve artık kanserli bir hale dönüşmüştür. Nitekim 2014yılında KPSS’ye lisans düzeyinde 1 milyon 128 bin 32, ön lisans düzeyinde 779 bin 314, ortaöğretim düzeyinde 1 milyon 683 bin 696 olmak üzere toplamda 3 milyon 591 bin 42 aday girmiştir. Bu adaylar için ilk atama dönemi olan 2014 Kasım ayında lisans için 3 bin 715, ön lisans için 770, ortaöğretim düzeyinde ise 582 olmak üzere toplam 5 bin 67 kadro açılmıştır. 3 milyon 591 bin 42 aday için açılan 5 bin 67 kişilik kadro çok yetersizdir.

Diğer taraftan, söz konusu 5 bin 67 kadro için sınavların mülakatla olması ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Kamu işyerlerinde mülakat sisteminin nasıl işlediği herkesin malumu olduğundan mülakat yöntemi, dar olan çalışma hayatını iyice kısıtlamaktadır.

Sonuç olarak, vatandaşlarımız atamalarda uğradıkları haksızlıkların giderilmesini beklemektedirler. Eğitimini aldıkları alanda çalışmak tüm vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. Kamu hizmetlerinde nitelik sorunu boş kadrolara atama yapılmasıyla çözülebilir.

Bu kanun teklifi ile, 2015 yılı sonuna kadar KPSS mağdurlarına 40 bin kişilik kadro açılması öngörülmektedir.memur forum, memur alımları, personel alımları, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2017, memur alımı 2017, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.